1. Objekt skriptu OG.Export

  Článek: AN0002170Aktualizováno::

  Objekt nabízí funkce pro načtení informací o exportech.

  Funkce scriptu

  Název Popis
  ExportList GetAll() Funkce vrátí všechny exporty.
  Export GetById(int id) Funkce vrátí export podle zadaného Id.
  ExportResult Run(Export export, bool runAsOriginal) Funkce spustí export.
  bool HaveUserRightByExport(int exportId, ExportRoleOperation operation) Funkce vrátí TRUE, pokud má přihlášený uživatel právo na export s danou operací. Jinak je vráceno FALSE.
  ExportRoleOperation ExportRoleOperation_ShowLog Operace pro zobrazení logu exportu.
  ExportRoleOperation ExportRoleOperation_Run Operace pro spuštění exportu.

  Volání objektu

  OG.Export

×