1. Objekt skriptu OG.Email

  Článek: AN0002168Aktualizováno::

  Objekt nabízí funkce pro práci s emailem.

  Funkce scriptu

  Název Popis
  string EmailFrom Email, ze kterého jsou odesílány všechny emaily. Nastavuje se ve web.configu.
  string BlindEmail Email pro skrytou kopii, která se přidává ke všem emailům. Nastavuje se ve web.configu.
  void SendEmail(string emailTo, string subject, string body, NotificationPriority priority, bool isHtml) Funkce odešle email.
  void SendNotification(string modelCode, string notificationCode, string distributionGroupCode, DataRow dataRow, Hashtable variable) Funkce odešle email.
  void SendEmail( string emailTo, string subject, string body, NotificationPriority priority, bool isHtml, EmailOwnerType ownerType, int? ownerId) Funkce odešle email.
  void SendEmail( string emailTo, string subject, string body, NotificationPriority priority, bool isHtml, EmailOwnerType ownerType, int? ownerId, DataRow assignEmailFordataRow) Funkce odešle email.
  void SendNotification( string modelCode, string notificationCode, string distributionGroupCode, DataRow dataRow, Hashtable variable, EmailOwnerType ownerType, int? ownerId) Funkce odešle email.
  MessageForSend CreateMessage() Funkce vytvoří objekt MessageForSend pro definici emailu.
  void Send(MessageForSend message) Metoda odešle objekt MessageForSend.
  EmailOwnerType EmailOwnerType_AutomaticTimeOperationSend Vlastník emailu automatické odeslání.
  EmailOwnerType EmailOwnerType_ClassDef Vlastník emailu třída.
  EmailOwnerType EmailOwnerType_Export Vlastník emailu export.
  EmailOwnerType EmailOwnerType_Import Vlastník emailu import.
  EmailOwnerType EmailOwnerType_None Bez vlastníka.
  EmailOwnerType EmailOwnerType_Query Vlastník emailu dotaz.
  EmailOwnerType EmailOwnerType_SendNotificationWebPart Vlastník emailu SendNotification webpart.
  EmailOwnerType EmailOwnerType_WorkflowSeqActivity Vlastník emailu workflow aktivita.
  NotificationPriority NotificationPriority_Normal Normální priorita emailu.
  NotificationPriority NotificationPriority_High Vysoká priorita emailu.
  NotificationPriority NotificationPriority_Low Nízká priorita emailu.
  string MimeType_Application_Excel Mime Type excel.
  string MimeType_Application_Octed Mime Type octed.
  string MimeType_Application_Pdf Mime Type pdf.
  string MimeType_Application_Rtf Mime Type rtf.
  string MimeType_Application_Zip Mime Type zip.
  string MimeType_Text_Html Mime Type Html.
  string MimeType_Text_Plain Mime Type plain text.
  string MimeType_Text_RichText Mime Type rich text.
  string MimeType_Text_Xml Mime Type xml.
  string MimeType_Image_Gif Mime Type gif.
  string MimeType_Image_Jpeg Mime Type jpeg.
  string MimeType_Image_Tiff Mime Type tiff.
  EmailTemplateList GetAllEmailTemplates() Funkce vrátí seznam všech emailových šablon.

  Volání objektu

  OG.Email

×