1. Objekt skriptu OG.Column

  Článek: AN0002159Aktualizováno::

  Objekt nabízí funkce pro načtení informací o sloupcích třídy nebo dotazu.

  Funkce scriptu

  Název Popis
  ColumnClassDef GetById(int id) Funkce vrátí sloupec podle zadaného Id.
  ColumnClassDefList GetAll() Funkce vrátí všechny sloupce.
  ColumnClassDefList GetByHierarchy(ClassDef dataParent) Funkce vrátí všechny sloupce pro zadanou třídu s ohledem na dědičnost tříd.
  ColumnClassDef GetByCode( string mCode, string clCode, string colCode) Funkce vrátí sloupec. Pokud neexistuje je vrácena vyjímka.
  ColumnClassDef GetByCode(int clId, string colCode) Funkce vrátí sloupec. Pokud neexistuje je vrácena vyjímka.
  ColumnClassDef GetByCode( DataRow dr, string colCode) Funkce vrátí sloupec. Pokud neexistuje je vrácena vyjímka.
  ColumnType ColumnType_Text Typ sloupce Text.
  ColumnType ColumnType_Integer Typ sloupce Celé číslo.
  ColumnType ColumnType_Double Typ sloupce Desetinné číslo.
  ColumnType ColumnType_DateTime Typ sloupce Datum.
  ColumnType ColumnType_Boolean Typ sloupce Ano/ne.
  ColumnType ColumnType_File Typ sloupce Soubor.
  ColumnType ColumnType_ClassLink Typ sloupce Číselníková hodnota.
  ColumnType ColumnType_Guid Typ sloupce Guid.
  ColumnType ColumnType_ClassDef Typ sloupce Odkaz do třídy.
  ColumnType ColumnType_Color Typ sloupce Barva.
  ColumnType ColumnType_ServerImage Typ sloupce Obrázek na serveru.
  ColumnType ColumnType_XClassLink Typ sloupce Číselníková hodnota (na různé třídy).

  Volání objektu

  OG.Column

×