1. Objekt skriptu OG.ClassDef

  Článek: AN0002157Aktualizováno::

  Objekt nabízí funkce pro načtení informací o třídě.

  Funkce scriptu

  Název Popis
  ClassDef GetById(int id) Funkce vrátí třídu podle zadaného Id.
  ClassDefList GetAll() Funkce vrátí všechny třídy.
  ClassDef GetByCode(string mCode, string clCode) Funkce vrátí třídu. Pokud třída neexistuje je vrácena vyjímka.
  ClassDef GetByCode(int mId, string clCode) Funkce vrátí třídu. Pokud třída neexistuje je vrácena vyjímka.
  ClassDef GetByCode(DataRow dr) Funkce vrátí třídu. Pokud třída neexistuje je vrácena vyjímka.
  ClassDef GetByCode(DataRow dr, string clCode)

  Funkce vrátí třídu. Pokud třída neexistuje je vrácena vyjímka.

  Od parametru dr se načte třída a od ní model. Výsledná třída se pak ledá v tomto modelu podle kódu z parametru clCode.

  RoleRight HaveUserRightByClassDef(int classDefId, ClassDefRoleOperation operation) Funkce vrátí TRUE, pokud má přihlášený uživatel právo na třídu/dotaz s danou operací. Jinak je vráceno FALSE.
  RoleRight  HaveUserRightByOperationCode(int classDefId, string operationCode) Funkce vrátí TRUE, pokud má přihlášený uživatel právo na třídu/dotaz s danou operací. Jinak je vráceno FALSE.
  ClassDefRoleOperation ClassDefRoleOperation_ReadList Operace na čtení seznamu záznamů na třídě.
  ClassDefRoleOperation ClassDefRoleOperation_ReadDetail Operace na čtení detailu záznamu na třídě.
  ClassDefRoleOperation ClassDefRoleOperation_Insert Operace na vytvoření záznamu na třídě.
  ClassDefRoleOperation ClassDefRoleOperation_Update Operace na změnu záznamu na třídě.
  ClassDefRoleOperation ClassDefRoleOperation_Delete Operace na smazání záznamu na třídě.
  ClassDefRoleOperation ClassDefRoleOperation_MultiChange Operace na násobnou změnu záznamů na třídě.
  ClassDefRoleOperation ClassDefRoleOperation_MultiDelete Operace na násobné mazání záznamů na třídě.
  RoleRight RoleRight_None Uživatel nemá na třídě žádné právo.
  RoleRight RoleRight_OnlyRole Uživatel má na třídě právo pomocí přiřazené role.
  RoleRight RoleRight_RoleWithOrgStructure Uživatel má na třídě právo pomocí přiřazené role s organizační strukturou, tj. bude mít přístupné jen některé záznamy.

  Funkce HaveUserRightByClassDef vrací objekt typu RoleRight, který říká, zda má uživatel na třídě/dotazu přiřazenu roli nebo roli s organizační strukturou či nemá žádné právo.

  Pokud je vráceno RoleRight_None, pak uživatel nemůže číst žádné záznamy ze třídy/dotazu.

  Pokud je vráceno RoleRight_OnlyRole, pak uživatel může číst všechny záznamy bez omezení. Tato volba je vrácena v případě, kdy má uživatel na třídě/dotazu nastavenu roli nebo roli a navíc roli s organizační strukturou.

  Pokud je vráceno RoleRight_RoleWithOrgStructure, pak uživatel může číst jen některé záznamy. Tato volba je vrácena v případě, kdy má uživatel na třídě/dotazu nastavenu roli s organizační strukturou.

  Volání objektu

  OG.ClassDef

×