1. Kalendář

  Článek: AN0002097Aktualizováno:: 10.09.2018

  Na této stránce jsou zobrazeny záznamy s vlastnostmi Od Do. V levém horním rohu jsou hodnoty, podle kterých lze filtrovat. V grafickém zobrazení pak jsou jednotlivé záznamy.

  Stránku lze použít i pro zobrazení časů pokrytých kalendářem. Hodnoty v levém horním rohu pak udávají pravidelné časy v jednotlivých dnech týdne. V grafickém zobrazení kalendáře jsou pak zobrazeny výjimky z těchto pravidelných časů.

  Panel nástrojů

  Ikona Popis
  Zobrazí výjimky ve formě časové osy.
  Zobrazí výjimky ve formě kalendáře.
  Aktualizace kalendáře.
×