1. Detail časové operace

  Článek: AN0001553Aktualizováno:: 02.09.2018

  Nastavení vybrané časové operace.

  Panel nástrojů

  Ikona Popis
  Návrat na přehled časovýc operací.
  Tvorba nové časové operace.
  Uložení změn v časové operaci.
  Smazání časové operace.
  Historie běhů dané časové operace

  Záložka: Základní vlastnosti

  Sekce: Nastavení

  • Třída - název třídy, na níž je časová operace definována
  • Id - interní identifikátor časové operace
  • Kód - kód časové operace
  • Povoleno - informace, zda je časová operace povolena a může se provádět
  • Název - název časové operace
  • Poznámka - poznámka k časové operaci

  Sekce: Vazba na data

  • Sloupec záznamu s datem - výběr sloupce typu Datum a čas, který bude řídit provádění časové operace
  • Identifikátor záznamu - výběr identifikátoru záznamu
  • Aktivní od data - určení minimálního data pro výběr záznamů ze třídy/dotazu, pro něž mají být časové operace prováděny. (Např. pokud nechcete, aby časové operace byly provedeny pro záznamy s datem ve sloupci Sloupec záznamu s datem v minulosti, zadejte zde aktuální datum.)
  • Aktivní do data - určení maximálního data pro výběr záznamů ze třídy/dotazu, pro něž mají být časové operace prováděny.

  Sekce: Spouštění

  V této části je určeno, kdy bude probíhat vyhodnocování, zda pro konkrétní záznamy mají být provedeny jednotlivé časové operace. Jednotlivé časové operace se nevyhodnucují a neprobíhají automaticky, ale právě v předem určených časech dle tohoto nastavení.

  • Spustit ve dnech - určení dnů měsíce, ve kterých má ke spuštění dojít
  • Spustit poslední den v měsíci - určuje, zda má být časová operace provedena poslední den v týdnu
  • Spustit ve dnech v týdnu (Checkboxy Po-Ne) - určení dnů v týdnu, ve kterých má být časová operace provedena

  Ke spuštění dojde ve všechny dny vyhovující alespoň jednomu z výše uvedených tří zadání.

  • Spustit v čase - určení hodiny pro čas, ve který má být časová operace provedena. Lze vybrat více hodin.
  • Spustit v čase - určení minuty pro čas, ve který má být časová operace provedena.
  • Typ spuštění
   • Spustit jen jednou pro každý identifikátor - každá operace (0-4) bude pro daný identifikátor spuštěna jednou. Pokud dojde ke změně hodnoty ve Sloupci záznamu s datem, operace se provádějí znovu.
   • Spustit pokaždé - operace se provádějí vždy, když nastane čas dle definice Spustit v čase. Provádějí se tedy opakovaně.
  • Spustit pokaždé - min. po dnech - Pokud je zvolena možnost Spustit pokaždé, toto nastavení určuje počet dnů, které musí uplynout, aby operace mohly být opět provedeny.

  Sekce: Auditní informace

  Kdo a kdy časovou informaci vytvořil, naposledy změnil a smazal.

  Záložky: Operace 0-4

  Sekce: Operace 0-4

  • Povoleno - Infomace, zda je daná operace povolena a může se provádět.
  • Posun ve dnech oproti datu - Určení data, kdy má být daná operace provedena formou počtu dnů před datem v určeném Sloupci záznamu s datem (v případě zadání záporného čísla) nebo po tomto datu (v případě zadání kladného čísla). Pokud je zadána 0, provede se daná operace v den v určeném Sloupci záznamu s datem, resp. v nejbližším možném termínu po tomto čase podle definice na záložce Základní vlastnosti v sekci Spouštění. Pokud je nastaveno více operací (0-4), pak musí platit, že operace s vyšším číslem musí mít vyšší hodnotu v tomto nastavení než předchozí operace.

  Sekce: Emailové upozornění

  Pokud chcete, aby v rámci operace došlo k odeslání emailového upozornění, určete příjemce výběrem v jednom ze čtyř nastavení (Sloupec s emailem nebo uživatelem, Distribuční skupina, Uživatelé nebo Seznam emailů) a upozornění.

  • Sloupec s emailem nebo uživatelem
  • Distribuční skupina
  • Uživatelé
  • Seznam emailů
  • Upozornění

  Sekce: Spustit workflow

  • Spustit workflow - výběr workflow, které má být spuštěno

  Sekce: Skript

  • Spustit skript - definice skriptu, který má být spuštěn
×