1. Archiv

  Článek: AN0001551Aktualizováno:: 06.02.2019

  Na této stránce je zobrazena historie změn metadat - vlastností modelů, tříd, dotazů a dalších objektů.

  Rychlý filtr

  • Objekt - hledá podle názvu u objektu a rodičovských objektů
  • Id objektu - hledá podle Id u objektu a rodičovských objektů
  • Účet - hledá podle uživatele, který změnu provedl
  • Datum Od - omezení podle data provedení změny
  • Datum Do - omezení podle data provedení změny

  Grid

  • Kdo - kdy - kdo a kdy provedl změnu
  • Rodič. objekt - Název nadřízeného objektu k objektu, jehož se změna týká
  • Id rodič. objektu - Id nadřízeného objektu k objektu, jehož se změna týká
  • Objekt - Název objektu, jehož se změna týká
  • Id objektu - Id objektu, jehož se změna týká
  • Operace - Typ operace
  • Vlastnost - Vlastnost, která byla změněna
  • Původní hodnota - Původní hodnota vlastnosti
  • Nová hodnota - Nová hodnota vlastnosti
×