1. Webová služba RunScript

  Článek: AN0002092Aktualizováno::

  Metoda spustí skript definovaný v modelu a předá mu zadané parametry.

  Pomocí této metody můžete z externího systému spustit specifické operace, např uložit data do třídy, provést kontroly, spustit workflow atd.

  Definice

  OGScriptResult RunScript(string code, OOItemList parameters)

  Metoda v návratovém objektu při chybě vrací popis chyby.

  Vlastnost code je přesný kód spouštěného skriptu. Tento kód je jedinečný v celé instanci ObjectGears přes všechny modely.

  Vlastnost parameters je kolekce parametrů, které budou předány skriptu. Ve skriptu jsou dostupné pomocí vlastnosti OGParameters.

   

  Pro spuštění skriptu musí mít uživatel volající webovou službu požadovanou roli, která je definována u skriptu. Dále musí mít skript povoleno volání od webové služby.

×