1. Webová služba RunExport

  Článek: AN0002090Aktualizováno::

  Metoda spustí zadaný export. Export musí být nakonfigurován tak aby exportní soubor uložil do některého úložiště (disk). Export se totiž spouští bez interakce s uživatelem a není tak možné exportní soubor předat uživateli.

  Pro spuštění metody je nutné mít exportu nastaven příznak Povolit přístup přes webové služby. Dále uživatel, který metodu volá musí mít nastavenu operaci Spustit export.

  Definice

  OGExportResult RunExportById(int id)
  OGExportResult RunExport(string modelCode, string exportCode)

  Metodu můžete zavolat přímo s Id importu nebo pomocí kódu modelu a kódu importu.

×