1. Webová služba PauseWorkflowSeq

  Článek: AN0002089Aktualizováno:: 21.09.2018

  Metoda pozastaví běžící workflow. Pro pozastavení workflow je nutmé mít v definici workflow nastaven příznak Povolit přístup přes webové služby. Dále uživatel, který metodu volá musí mít nastavenu operaci Spustit workflow.

  Pozastavení můžete použít pro dočasné pozastavení prací nad běžícím workflow. Při pozastavení se skryjí všechny nedokončené úkoly a workflow není zpracováváno.

  Definice

  OGWorkflowSeqResult PauseWorkflowSeq(int workflowSeqRunId)

  Pro pozastavení běžícího workflow musíte znát jeho workflowSeqRunId. To je vráceno po volání metody RunWorkflowSeq ve vlastnosti WorkflowSeqRunId.

  Pozastavit můžete jen běžící workflow. Jinak dojde k chybě.

×