1. OGDataResult

  Článek: AN0002083Aktualizováno::

  Výsledek z volání webové služby pro práci s datovými záznamy.

  Vlastnosti

  Datový typ Vlastnost Popis
  List<OGData> Datas Seznam datových záznamů načtených z databáze.
  OGClassMetadata ClassMetadata Meta popis třídy nebo dotazu, ze kterého jsou data načtena.
  OGDataOperationResultList DataOperationResults Seznam chyb při aktializaci datového záznamu.

  Vlastnost Datas je naplněna při volání metod GetData, GetDataByFilter nebo GetDatas. Obsahuje datové záznamy načtené z databáze.

  Vlastnost ClassMetadata je načtena také při volání metod GetData, GetDataByFilter nebo GetDatas, ale jen pokud je při volání nastavena vlastnost ReturnMetadata.

  Vlastnost DataOperationResults je nastavena jen při volání metod InsertData, InsertDatas, UpdateData, UpdateDatas, DeleteData nebo DeleteDatas. Obsahuje identifikaci datového záznamu (jeho ID) a popis chyby, ke které došlo při jeho zpracování. Pokud při aktualizaci k chybě nedojde, pak se sem nic nezapisuje. 

  Kontrola chyby po volání webové služby

  Pokud dojde k chybě při zpracování jednoho záznamu (např. nezadání povinného sloupce, hodnota mimo povolený rozsah) je tato chyba uložena ve vlastnosti DataOperationResults (viz. OGDataResult).

  Při kontrole výsledku volání WS je třeba provést kontrolu na IsOk = true a DataOperationResults != null.

×