1. OGCheckParameterResult

  Článek: AN0002076Aktualizováno::

  Výsledek z volání webové služby pro kontrolu parametru.

  Kontrola chyby po volání webové služby

  Název Popis
  bool IsOk Příznak, zda při volání metody nedošlo k chybě.
  string ErrorMessage Popis chyby.
  bool IsEqual Výsledek porovnání hodnot.

  Pokud dojde k chybě při spuštění metody, bude chyba zapsána ve vlastnosti ErrorMessage a vlastnost IsOk bude obsahovat hodnotu False.

  Výsledek porovnání hodnot parametru je ve vlastnosti IsEqual.

×