1. Webová služba GetWorkflowSeqState

  Článek: AN0002071Aktualizováno:: 16.10.2018

  Metoda vrátí stav zadaného workflow. Pro spuštění metody je nutmé mít v definici workflow nastaven příznak Povolit přístup přes webové služby. Dále uživatel, který metodu volá musí mít nastavenu operaci Spustit workflow.

  Metodou lze z externí aplikace pravielně sledovat stav běžícího workflow a případně na něj tak reagovat.

  Definice

  OGWorkflowSeqResult GetWorkflowSeqState(int workflowSeqRunId)

  Pro zjištění stavu běžícího workflow musíte znát jeho workflowSeqRunId. To je vráceno po volání metody RunWorkflowSeq ve vlastnosti WorkflowSeqRunId.

  Dotaz na stav lze na workflow v jakémkoliv stavu. Stav je vrácen ve vlastnosti WorkflowSeqRunState.

  Přehled stavů

  Hodnota Název Popis
  0 Running Workflow aktuálně běží.
  1 Finished Workflow je již úspěšně ukončeno.
  2 Canceled Workflow je již ukončneo. Uživatel jej zrušil.
  3 Failed Workflow je již ukončeno. Skončilo s chybou.
  6 Paused Workflow je pozastaveno.

   

×