1. Webová služba CheckParameter

  Článek: AN0002063Aktualizováno::

  Metoda porovná zadanou hodnotu parametru s aktuální hodnotou v systému ObjectGears.

  Metodu použijte pro kontrolu správnosti verze systému ObjectGears.

  Definice

  OGCheckParameterResult CheckParameter(string code, string value)

  Pokud hodnoty parametru souhlasí, je vráceno IsEqual = True. Jinak je IsEqual = False a je nastaven parametr ErrorMessage.

  Chyba je vrácena také, pokud je zadán neexistující parametr. Pak je IsOk = false a ErrorMessage je vyplněna.

  Vlastnost code obsahuje název kontrolovaného parametru.

  Vlastnost value pak kontrolovanou hodnotu.

   

  Pro spuštění metody musí být povoleno volání webových služeb.

  Kódy parametrů

  Pro kontrolu parametrů můžete použít následující kódy:

  Kód Popis
  AppLicence Porovná se GUID licence zákazníka.
  AppVersion Porovná se verze systému ObjectGears.

   

×