1. Webová služba CallEvent

  Článek: AN0002061Aktualizováno::

  Metoda aktivuje události dle zadaných parametrů. Jsou aktivované všechny události, které vyhovují parametrům metody, tzn., že jich může být aktivováno neomezené množství nebo žádná.

  Události jsou ve workflow vytvořeny pomocí aktivity Událost. Aby byla událost aktivována touto cestou, musí mít aktivita nastaven příznak Povolit volání od webové služby.

  Definice

  OGWorkflowSeqResult CallEvent(string eventCode, int? typeCall, int? id)

  Metoda v objektu OGWorkflowSeqResult ve vlastnosti Message vrátí informaci o úspěchu nebo chybě.

  Návratová hodnota Message:

  Hodnota Popis
  OK: Event x Volání bylo úspěšné. Aktivováno bylo x událostí.
  ERROR: x Při volání došlo k chybě. Popis chyby je x.

  Vlastnost eventCode je přesný název aktivované události.

  Vlastnost typeCall je typ volání:

  Hodnota Popis
  0 Aktivují se jen události pro jedno konkrétní spuštění workflow.
  1 Aktivují se jen události pro jedno konkrétní workflow, přes všechny jeho verze.
  2 Aktivují se události přes celou aplikaci.

  Vlastnost id je id workflow nebo instance workflow (spuštění workflow). Význam závisí na vlastnosti typeCall.

×