1. Workflow aktivita - Časovač

  Článek: AN0002058Aktualizováno::

  Aktivita Časovač slouží pro dočasné pozastavení jedné větve běhu workflow. Workflow můžete pozastavit v řádu minut až měsíců.

  Pozastavení slouží pro vytvoření časové rezervy pro pzracování předchozích aktivit. Například pokud workflow spustí aktivitu, která něco provede a tato operace běží asynchronně a trvá průměrně 1-3 dny, pak je vhodné Časovačem workflow pozastavit na 2-3 dny a teprve poté pokračovat ve zpracování.

  Vlastnosti aktivity

  Název Popis
  Název Název aktivity. Zobrazuje se ve schématu a používá se při zápisu do logu workflow.
  Popis Popis aktivity. Zobrazuje se po najetí na aktivitu ve schématu.
  Čekat měsíců Pozastavení aktivity na určitý počet měsíců. Musí být celé kladné číslo větší jak 0.
  Čekat dní Pozastavení aktivity na určitý počet dní. Musí být celé kladné číslo větší jak 0.
  Čekat hodin Pozastavení aktivity na určitý počet hodin. Musí být celé kladné číslo větší jak 0.
  Čekat minut Pozastavení aktivity na určitý počet minut. Musí být celé kladné číslo větší jak 0.

  Při konfiguraci aktivity je třeba zadat Název, Popis a minimálně jednu z hodnot Čekat....

  Hodnota v hodinách nebo minutách může být větší než 24 či 60. Koncový čas se správně přepočte.

×