1. Workflow aktivita - Spustit workflow

  Článek: AN0002052Aktualizováno:: 17.10.2018

  Aktivita spustí vybrané workflow.

  Spouštěné workflow můžete spustit synchronně nebo asynchronně, což Vám umožní spustit paralelně několik procesů (workflow), aniž by musely na sebe vzájemně čekat.

  Také můžete složitější workflow rozdělit do více jednoduchých a lépe je tak spravovat.

  Vlastnosti aktivity

  Název Popis
  Název Název aktivity. Zobrazuje se ve schématu a používá se při zápisu do logu workflow..
  Popis Popis aktivity. Zobrazuje se po najetí na aktivitu ve schématu.
  Workflow Workflow, které bude spuštěno.
  Spustit synchronně Přiznak, zda se má workflow spustit synchronně či asynchronně.
  Skript před spuštěním workflow Skript spouštěný před vlastním spuštěním workflow. Je určený pro nastavení vlastností spouštěného workflow.
  Skript po dokončení workflow Skript spouštěný po dokončení spuštěného workflow. Je určený pro reagování na výsledky spouštěného workflow. Tento skript se provádí pouze u synchronně spuštěného workflow.

  Při synchronním spuštění se hlavní workflow pozastaví do doby dokončení spouštěného workflow. Při asynchronním spuštění se ihned po spuštění workflow v hlavním workflow pokračuje.

  Ve vlastnosti Skript před spuštěním workflow můžete použít následující skriptovací objekty:

  Objekt Popis
  OG Obecný přístup pro ObjectGears objekty.
  OGWFActualRun Speciální objekt pro aktuálně spuštěné workflow.
  Hashtable OGWFStartProperties Seznam vlastností pro nově spouštěné workflow.

  Příklad nastavení vlastnosti OGWFStartProperties:

  GWFStartProperties.Add( 'a1', 45);
  OGWFStartProperties.Add( 'da', new System.DateTime( 2012, 11, 24));
  OGWFStartProperties.Add( 'b1', OGWFActualRun.Property.GetInteger('a1'));       /* nastaveni hodnoty z vlastnosti */

×