1. Objekt OGWFActualRun

  Článek: AN0002048Aktualizováno::

  Objekt obsahuje vlastnosti a metody o aktuálně zpracovávaném workflow.

  Vlastnosti objektu

  Název Popis
  PersonList ActualTaskAssignTo Seznam uživatelů, kterým bude nový úkol přiřazen.
  int ActualTaskDone Hodnota splnění nového úkolu.
  WorkflowSeqRun ActualRun Aktuální spuštění workflow.
  DataRow ActualTask Nově vytvářený úkol.
  void AddInfoToLog(string message) Funkce přidá into zprávu do logu aktuáně spuštěného workflow.
  void AddWarningToLog(string message) Funkce přidá varování do logu aktuáně spuštěného workflow.
  void AddErrorToLog(string message) Funkce přidá chybovou zprávu do logu aktuáně spuštěného workflow.
  JSWorkflowSeqProperty Property Vlastnosti aktuálně spuštěného workflow.
  WorkFlowSeqTaskList Tasks Seznam všech úkolů aktuálně spuštěného workflow.
  WorkFlowSeqTaskList TasksByActualActivity Seznam úkolů vytvořených aktivitou, ve které je skript spuštěn.
  void FailedActualWorkflow() Funkce ukončí aktuální workflow s chybou.
  void CancelActualWorkflow() Funkce ukončí aktuální workflow.
  void PauseActualWorkflow() Funkce pozastaví aktuální workflow.
  DataRow InputDataRow Datový záznam, se kterým bylo workflow spuštěno.
  ImportRun InputImportRun Spuštění importu, se kterým bylo workflow spuštěno.
  Import InputImport Import (od InputImportRun), se kterým bylo workflow spuštěno.
  int ModelId Id modelu, ve kterém je workflow definováno.

  Vlastnosti ActualTaskAssignTo, ActualTaskDone, ActualTask použijte jen pro inicializaci aktivity Úkol.

  Vlastnosti Input... poskytnou vstupní datový záznam nebo spuštní importu, se kterým bylo workflow spuštěno. Pokud se pokusíte načíst některou z těchto hodnot když workflow s nimi nebylo spuštěno dojde k vyjímce.

  Volání objektu

  OGWFActualRun

×