1. Objekt JSWorkflowProperty

  Článek: AN0002046Aktualizováno::

  Objekt zpřístupňuje vlastnosti aktuálně spuštěného workflow. Vlastnoti můžete číst nebo zapisovat. Nemůžete vytvořit novou vlastnost nebo ji zcela smazat. To lze jen v době návrhu workflow.

  Vlastnosti objektu

  Název Popis
  string GetString(string code) Funkce vrátí textovou hodnotu vlastnosti.
  int? GetInteger(string code) Funkce vrátí celočíselnou hodnotu vlastnosti.
  bool? GetBoolean(string code) Funkce vrátí příznam ANO/NE vlastnosti.
  DateTime? GetDateTime(string code) Funkce vrátí datum vlastnosti.
  void SetString(string code, string value) Funkce uloží text do vlastnosti.
  void SetInteger(string code, int? value) Funkce uloží celé číslo do vlastnosti.
  void SetBoolean(string code, bool? value) Funkce uloží příznak ANO/NE do vlastnosti.
  void SetDateTime(string code, DateTime? value) Funkce uloží datum do vlastnosti.

  K vlastnostem se přistupuje pomocí kódu, který je jedinečný v rámci workflow.

  Pokud se pokusíte uložit hodnotu vlastnosti se špatným datovým typem, pak dojde k chybě. Například: okud máte vlastnost ABC, který je typu text a budete do ní chtít uložit hodnotu celé číslo pomocí funkce SetInteger, pak dojde k vyjímce.

  Volání objektu

  OGWFActualRun.Property

  Příklad načtení a uložení vlastnosti:

  var i = OGActualRun.Property.GetInteger( 'i');
  OGActualRun.Property.SetInteger( 'i', 1);

×