1. Workflow aktivita - Událost

  Článek: AN0002043Aktualizováno:: 17.10.2018

  Aktivita pozastaví průběh workflow v dané větvi, dokud není přijato volání s požadovaným kódem. Volání může být vytvořeno pomocí skriptu (metoda CallEvent), webové služby nebo http požadavku.

  Vlastnosti aktivity

  Název Popis
  Název Název aktivity. Zobrazuje se ve schématu a používá se při zápisu do logu workflow.
  Popis Popis aktivity. Zobrazuje se po najetí na aktivitu ve schématu.
  Kód Kód události. Pouze volání s tímto kódem zaktivuje tuto aktivitu a způsobí, že workflow bude pokračovat.
  Povolit volání od HTTP Při zaškrtnutí je možné událost aktivovat pomocí HTTP požadavku.
  Povolit volání od webové služby Při zaškrtnutí je možné událost aktivovat pomocí webové služby.
  Typ volání

  Typ volání určuje, v jakém rozsahu se budou aktivovat čekající události. Nastavený typ volání u aktivity se musí shodovat s typem volání (skript, http požadavek, webová služba). Možnosti:

  • Aktivace událostí v celé instanci ObjectGears - aktivuje události přes celou instanci ObjectGears
  • Aktivace událostí pro dané workflow - aktivuje události jen pro jedno zadané workflow (přes všechny jeho verze)
  • Aktivace událostí pro danou instanci workflow - aktivuje události jen pro jedno spuštění workflow
  Skript Skript se spustí poté, co aktivita obdrží signál z příchozí větve. V tomto okamžiku lze nastavit kód aktivity. Následně je workflow v dané větvi pozastaveno a čeká se na vnější aktivaci.

  Skript použijte, pokud potřebujete odlišit události podle spuštění. Do kódu události můžete přidat ID objektu, které zná protistrana a lehce tak vytvářet parametry volání.

  Konfigurací povolení volání od webové služby nebo http požadavku omezíte nechtěné spouštění. Vždy však lze událost aktivovat pomocí skriptu.

  Aktivace události není vázaná na role, a tak ji může spustit kdokoli, kdo bude znát kód.

   

  Ve vlastnosti Skript můžete použít následující skriptovací objekty:

  Objekt Popis
  OG Obecný přístup pro ObjectGears objekty.
  OGWFActualRun Speciální objekt pro aktuálně spuštěné workflow.
  OGWFEvent Objekt pro nastavení nového kódu události. Nastavením nového kódu jej pro aktuální aktivitu aktuálního spuštění workflow změníte.

   

×