1. Workflow aktivita - Cyklus

  Článek: AN0002041Aktualizováno:: 17.10.2018

  Aktivita Cyklus slouží pro opakované spuštění části workflow. K dispozici jsou dva druhy cyklů FOR a WHILE. Opakovaně spouštěné workflow se zadává pomocí vnořeného schématu.

  Cyklus FOR

  Pro tento cyklus se zadává počáteční hodnota, koncová hodnota a krok, který se připočítá k počítadlu po dokončení jednoho cyklu. Cyklus probíhá, dokud platí jedna z následujících podmínek:

  Krok > 0 a počítadlo <= Do - každým cyklem se zvětšuje počítadlo o hodnotu Krok. Cyklus je ukončen, pokud je počítadlo větší než Do.

  Krok < 0 a počítadlo >= Do - každým cyklem se zmenšuje počítadlo o hodnotu Krok. Cyklus je ukončen, pokud je počítadlo menší než Od.

  Hodnoty Od, Do, a Krok můžete zadat přímo v aktivitě nebo je lze vypočítat až před spuštěním aktivity pomocí skriptu Inicializační skript podmínky. Po spuštění aktivity již není možné měnit hodnoty pro cyklus.

  Pro hodnotu Krok platí omezení, že nesmí být rovno 0. Všechny hodnoty Krok, Od, Do jsou celočíselné (int).

  Před vlastním vykonáním prvního cyklu je zjištěno, zda platí podmínka výše. Pokud neplatí, není cyklus spuštěn ani jednou.

  Příklad:

  OGWFForCycle.From = 20;
  OGWFForCycle.To = 100;
  OGWFForCycle.Step = 5;

  Pokud nezadáte hodnoty v definici aktivity ani pomocí skriptu, jsou automaticky nastaveny na výchozí hodnotu 0.

  Cyklus WHILE

  Pro tento cyklus se definuje pouze skript s podmínkou. Cyklus je prováděn, dokud podmínka ve skriptu platí.

  Před vlastním vykonáním prvního cyklu je zjištěno, zda platí podmínka výše. Pokud neplatí není cyklus spuštěn ani jednou.

  Příklad:

  var hodnota = 1;
  return hodnota < 10;

  Vlastnosti aktivity

  Název Popis
  Název Název aktivity. Zobrazuje se ve schématu a používá se při zápisu do logu workflow.
  Popis Popis aktivity. Zobrazuje se po najetí myší na aktivitu ve schématu.
  Od Počáteční hodnota počítadla.
  Do Koncová hodnota počítadla.
  Krok Krok počítadla.
  Inicializační skript podmínky Skript pro cyklus FOR pro  vypočítání hodnot Od, Do a Krok před vlastním spuštěním aktivity.
  Skript podmínky Skript pro určení, zda má cyklus WHILE pokračovat.

  Při konfiguraci aktivity je třeba zadat NázevPopis.

  Pro cyklus FOR musíte zadat hodnoty Od, Do, Krok. Pokud však zadáte inicializační skript, pak jsou tyto hodnoty nepovinné a předpokládá se, že je naplníte pomocí skriptu.

  Pro cyklus WHILE musíte zadat Skript podmínky.

  Ukončení opakovaného spouštění části workflow

  Pro ukončení vnořené části workflow lze použít aktivitu Konec. Pro aktivitu Cyklus je k dispozici mimo standardních typů aktivity Konec ještě jeden typ ukončení: Pokračovat dalším kolem cyklu, který ukončí aktuální jeden průběh cyklu a pokračuje dalším průběhem cyklu.

  Objekty ve skriptech

  Ve skriptech jsou dostupné tyto objekty:

  Typ cyklu Objekt Popis
  For + While OGWFActualRun Speciální objekt pro aktuálně spuštěnou instanci workflow.
  For OGWFForCycle Objekt pro zadání hodnot pro cyklus FOR.

   

×