1. Základní případy použití

  Článek: AN0002032Aktualizováno:: 24.03.2019

  Časové operace jsou mocný nástroj pro automatické upozorňování na chyby v datech či hlídání termínů.  Následující odstavce popisují, s jakým cílem je můžete používat.

  Hlídání termínů

  Při tomto nastavení jste upozornění na blížící se termín, kdy musíte něco zařídit:

  1) Máte třídu Auto, v níž evidujete svá vozidla, a v ní sloupec Datum platnosti technického průkazu.

  Nakonfigurujte si časovou operaci tak, abyste dostali upozonění 30 dní předem a 7 dní předem. Předejdete tak problémům s neplatností technického průkazu a tím i případným pokutám.

   

  2) Uživatelé nebo stroje musí mít platné certifikace a zkoušky.

  Vytvořte si třídu, ve které budete evidovat aktuální certifikáty a zkoušky a zároveň koncové datum platnosti. Dále nakonfigurujte časovou operaci, abyste včas dostali upozornění na zařízení nového proškolení či kontroly. Upozornění můžete nechat zaslat přímo pracovníkovi, který to má na starosti.

  Čistota dat

  Vytvořte dotaz, který vrátí všechny záznamy z určité třídy, které jsou chybné (nevyplněná nebo neplatná hodnota). Nad tímto dotazem vytvořte časovou operaci, zvolte typ Spustit pokaždé a nastavte Spustit pokaždé - min. po dnech na hodnotu 7. Uživatelé tak budou v týdenních intervalech informováni o chybách v datech do doby než data opraví.

  Do sloupce s datumem vložte datum výskytu chyby např. pomocí pravidla nebo skriptu v operaci 0. Pak budete mít možnost použít operace 1-4 pro eskalaci problému. Poprvé může upozornění dostat uživatel, který má opravu provést. O týden později ji můžete zaslat jeho nadřízenému atd.

  Pokud eskalaci nepožadujete, pak nastavte do sloupce s datumem aktuální datum a v Operaci 0 nastavte Posun ve dnech oproti datu = 0.

×