1. Parsování textu

    Článek: AN0002030Aktualizováno::

    V některých případech je třeba integrovat ObjectGears se systémy, které posílají prostý strukturovaný text. Tento text je třeba parsovat, aby byly zjištěny příslušné hodnoty odeslané daným systémem. ObjectGears tuto funkcionalitu podporuje prostřednictvím funkce OG.TextUtils.CreateParseText().

    Strukturovaný text je třeba nejprve načíst do ObjectGears, aby s ním bylo možné pracovat pomocí této funkce. To lze docílit např. pomocí vyčítání mailboxu, pokud externí systém posílá email. Tělo emailu je uloženo do sloupce typu Dlouhý text. Na třídě, do níž se email ukládá, lze pak definovat pravidlo typu Skript, v němž bude funkce OG.TextUtils.CreateParseText() použita pro separaci jednotlivých částí textu a uložení do příslušných sloupců.

     

×