1. Test management

  Článek: AN0002029Aktualizováno:: 21.09.2018

  Proces testování je dle ITIL v3 prováděn v kroku Coordinate implementation procesu Change management. Dále v tomto kroku následuje proces Release management. Tak jako ostatní procesy je třeba i testování přizpůsobit velikosti organizace, jejím hodnotám a vztahu k riziku. ObjectGears nabízí v modelu IT následující proces splňující požadavky ITIL a představující efektivní způsob řízení testování.

  V tomto procesu hrají klíčovou úlohu dvě role:

  • Projektový manažer - ukládá úkoly a kontroluje průběh prací:
   • Ukládá úkol Analytikovi rozpadnout Změnový požadavek na Detailní požadavky, které jsou dobře uchopitelné z pohledu vývoje a následného testování.
   • Ukládá Test manažerovi vybrat z katalogu testovacích případů ty, které ověří splnění požadavků, a definici nových testovacích případů, které umožní otestovat nově vyvíjené funkčnosti.
   • Ukládá Test manažerovi přiřadit testovací případy v jednotlivých testovacích kolech jednotlivých Testerům.
  • Test manažer - na základě úkolu od projektového manažera:
   • Identifikuje relevantní testovací případy, vytváří nové potřebné případy a zavádí je do katalogu testovacích případů.
   • Přiděluje testovací případy Testerům.

  Testeři provádějí jim přiřazené testy dle definic testovacích případů a hlásí závady. Vývojáři pracují na jim přiřazených závadách. Poté, co vývojář označí závadu za vyřešenou je automaticky založen požadavek na otestování testovacího případů, při jehož testování byla chyba hlášena, a přidělen testerovi, který chybu hlásil.

  Protože jsou změnové požadavky rozpadnuty na detailní požadavky a k těm jsou přiděleny testovací případy, Projektový manažer může snadno sledovat postup testování a stav řešení hlášení chyb ve vztahu k jednotlivým vyvíjeným funkčnostem. To mu umožňuje dobře odhadnout připravenost na závěrečné UAT testy nebo release do produkce.

  Kromě Testovacích případů ObjectGears pracuje s Testovací scénáři. Testovací scénář je obecným popisem testovacího případu. Může být rozepsán do kroků, které tester má provést. Testovací případ je konkretizací testovacího scénáře. Jednotlivé testovací případy mající společný scénář se liší daty, se kterými tester pracuje.

×