1. Instalace systému

  Článek: AN0002024Aktualizováno:: 18.12.2019

  Instalaci ObjectGears provádí Instalátor. Před vlastní instalací pomocí instalátoru provedeme přípravné kroky.

  Předpoklady

  Pro spuštění systému je potřeba mít na serveru (serverech) nainstalované tyto programy a komponenty:

  • .NET Framework 4.6 nebo novější
  • Internet Information Server (IIS)
  • Microsoft SQL Server

  Viz podrobné systémové požadavky.

  Více instancí na serveru

  Dle licenčního modelu můžete vytvořit více instancí systému ObjectGears. Tyto instance můžete provozovat na jednom serveru. Instance se neovlivňují, ale musí být různě pojmenované. Jde o názvy adresářů, kam jsou nahrány soubory ObjectGears a různě pojmenované databáze. Neprodukční (vývojové,testovací atd.) instance doporučujeme provozovat na jiném serveru.

  V pojmenování doporučujeme dodržovat určité konvence. Pro databáze zvolte název OG a příponu podle typu prostředí:

  Název databáze Prostředí
  OG_dev Vývojové prostředí
  OG_test Testovací prostředí
  OG_acc Akceptační prostředí
  OG_acc_2 Druhé akceptační prostředí
  OG Provozní prostředí
  OG_2 Druhé provozní prostředí

  Názvy dalších instancí můžete číslovat nebo použít reálné názvy dle zaměření dané instance. Doporučujeme vždy dodržovat stejné pojmenování databáze a adresářů pro soubory systému.

  Pro soubory na disku vytvořte jeden adresář OG a do něj další podadresáře pro konkrétní instance. Pokud chcete mít na jednom serveru webovou část, win service a administrační nástroj, pak všechny tyto komponenty vložte ještě do jedné podsložky. Budete tak mít vše pro jednu instanci pohromadě. V budoucnu tak můžele rychle vytvořit kopii pro novou instanci nebo existující smazat.

  Uložení všech instancí do jedné složky vám v budoucnu také zjednoduší zálohování všech instanci najednou.

  Přípravné kroky

  Pro úplnost zde uvádíme základní přehled pro instalaci  .NET Frameworku a vytvoření aplikace na IIS. Jedná se o základní postup a může se lišit dle vaší aktuální verze MS IIS.

  Instalace

  Další kroky se provádí pomocí Instalátoru.

   

   

×