1. První spuštění systému

  Článek: AN0002022Aktualizováno:: 21.04.2020

  Po konfiguraci systému neodkládejte první spuštění webového klienta. Při prvním spuštění se totiž zobrazí obrazovka pro zadání nového (prvního) uživatele. ObjectGears nepoužívá z bezpečnostních důvodů žádný vestavěný (dopředu známý) účet.

  Prvního uživatele považujte za administrátora. Později jej můžete deaktivovat. Nyní je potřeba jej založit a s tímto účtem nastavit další vlastnosti systému. Můžete zvolit dočasného uživatele, který neexistuje nebo použít reálný účet zaměstnance firmy, který bude i v budoucnu administrátor.

  Při zadávání vyplňte správně pole Account (Účet) a pole Login is enabled (Přihlášení je povoleno) ponechte zaškrtnuto. Z dalších polí doporučujeme nastavení voleb pro jazyk, ve kterém bude aplikace uživateli zobrazena.

  Účet zadaný v poli Account, uveďte v konfiguraci v souboru web.config (parametr AdminLogins). Tím dojde k přiřazení administrátorských práv prvnímu uživateli, kterého vytváříte.

  Po vyplnění a kliknutí na tlačítko SAVE (ULOŽIT), dojde k vytvoření nového uživatele. Po přihlášení do systému (v závislosti na nastavení web.config s pomocí jména a hesla nebo automaticky prostřednictvím Windows autentizace) může nový administrátor začít nastavovat systém.

  Poznámka: Pokud jste nastavili Windows ověřování na úrovni poolu MS IIS a při přístupu na web ObjectGears vyskočí Widows okno pro zadání jména a hesla, není váš prohlížeč patrně nastaven na automatické ověřování. Pokud je server s ObjectGears webem ve vašem intranetu, můžete v prohlížeči nastavit automatické přihlášení do zóny intranet. Server s ObjectGears webem pak v prohlížeči uveďte mezi servery nacházející se v intranetu.

  Server s ObjectGears musí být uveden v Důvěryhodných serverech (Místním intranetu) pro správnou funkci aplikace.

×