1. Databáze

  Článek: AN0002021Aktualizováno:: 21.09.2018

  Každá instance ObjectGears vyžaduje vlastní databázi. Níže se dozvíte, jak vytvořit novou databázi a přidělit na ní potřebná oprávnění účtům, pod nimiž k databázi přistupují jednotlivé komponenty ObjectGears. Přečtěte si také doporučení k systémovým oprávněním, které by měly mít tyto účty.

  V SQL Management studiu klikneme a zvolíme vytvoření nové databáze. Zvolíme jméno databáze a pro určení účtu s oprávněním DB owner klikneme na tlačítko u položky Owner.

  DB owner by měl být účet, pod nímž běží komponenta web. Napíše název účtu a klikneme na Check Names.

  Z nabídnutých účtů zvolíme ten správný a potvrdíme OK.

  Ještě jednou potvrdíme OK.

  V závislosti na používaném Connection stringu přidělíme na databázi oprávnění dalším technickým účtům. Účtu, pod nímž běží Windows služba stačí oprávnění db_datawriter. Účty, pod nimiž spouštěn Administrátorský nástroj nebo instalátor, musí mít opět oprávnění db_owner. Nastavení provedeme v SQL Management studiu v části Security - Logins. U daných účtů zvolíme Properties a pak stránku User Mapping.

×