1. Časové odkazy

  Článek: AN0002010Aktualizováno:: 16.10.2018

  Časové odkazy slouží pro vygenerování odkazu s platností několika minut.

  Funkci využijete např. při použití s webparty, kdy uživateli zobrazujete data, u nichž složitě vyhodnocujete přístupová práva. Při zobrazení dat spolu se soubory musíte vyhodnotit přístup při zobrazení dat (spolu s odkazy na soubory) a podruhé při stahování obsahu souboru. Abyste nemuseli umísťovat funkci na kontrolu práv na dvě místa, můžete při prvním vyhodnocení (zobrazení dat a odkazů na soubory) pro soubory vygenerovat časový odkaz s určitou platností. Při vlastním stažení obsahu souboru se používá časový odkaz, který se před stažením souboru vyhodnotí a ověří se, zda je stále platný. Při neplatnosti se soubor uživateli nevrací.

  Takovýto postup je použit např. v modelu Znalostní báze. Při zobrazení článku se zobrazují i odkazy na soubory. Článek se však uživateli zobrazí jen při splnění několika podmínek. Aby nebylo nutné stejnou funkcionalitu provádět před stažením souboru, je v odkazech pod článkem použit časový odkaz. Do URL na soubory je vložen Guid identifikátor časového odkazu s platností 10 minut. Po 10 minutách od zobrazení stránky s článkem si uživatel již soubory nestáhne. Musí provést refresh stránky, aby se znovu vytvořily časové odkazy s novou platností 10 minut.

  Příklad ukazuje načtení souboru pro záznam a použití časového odkazu s platností 10 minut:

  var fiInfo = OG.DataRowFile.GetFileInfo(...);
  if (fiInfo != null && fiInfo.Count > 0)
  {
      for (var ff = 0; ff < fiInfo.Count; ++ff)
      {
          var f = fiInfo[ff];
          if (f.IsFile)
          {
               var g = OG.TimeLink.Create(f.GetFileId(), 10);
               var link = '' + f.Name + '
  ';
               ...
          }
      }
  }

  Přidání class="nsp" způsobí nezobrazení ukazatele načítání nové stránky (točící se kolečko).
   

  Pro práci s časovými odkazy použijte objekt OG.TimeLink.

×