1. Skripty

  Článek: AN0002007Aktualizováno:: 22.09.2018

  Skriptovací možnosti systému ObjectGears jsou široké. Rozšiřují možnosti základního nastavení o další pokročilejší funkce. Pomocí skriptů můžete provádět např. složitější kontroly před uložením záznamů nebo manipulovat s daty, spouštět importy, exporty, workflow nebo joby atd.

  Skripty dávají systému ObjectGears silné možnosti v oblasti rychle a efektivně proveditelných změn v aplikaci a snadné rozšíření. Skripty lze libovolně vytvářet nebo zkopírovat z hotových přikladů v nápovědě.

  Jednotlivé objekty skriptů jsou popsány v kapitole Programové rozšíření / Skripty. V této kapitole jsou popsány způsoby použití skriptů.

  Spouštění externích programů

  Skript umožňuje spuštění externích programů. Jedním z nich program Piklo, který je součástí balíku ObjectGears. Doporučujeme externí programy spouštět pouze prostřednictvím win service, ne přímo v rámci http request uživatele. Mimo bezpečnostních rizik je to proto, že MS IIS může daný proces by design recyklovat a spouštěný program předčasně ukončit. Možným řešením je v rámci skriptu po naplánovat jednorázový job, který daný program spustí. Job je pak dle konfigurace spuštěn prostřednictvím winservice.

  Časové odkazy

  Funkce časových odkazů umožnuje vytvořit odkaz s platností několika minut. Slouží pro zjednodušení vyhodnocování práv při přístupu na objekty (např. soubory).

  Bloky skriptu

  Často používané části skriptů je možné vyčlenit do bloků skriptů. Tyto bloky je pak možné jednoduše volat z více míst (workflow, tlačítka ...).

  Skripty na stránkách

  Na stránkách pro zobrazení dat (Datas.aspx a DataDetail.aspx) je možné spouštět skripty. Přehled událostí a možností skriptů je popsáno v Skripty na stránkách s daty.

  Skripty v modelu

  Skripty je možné zadat na více místech v systému ObjectGears. Proto existuje stránka Skripty v modelu, na které lze skripty prohledávat.

  Testování skriptů

  Pro otestování skriptů nebo pro spuštění skriptu za účelem změny dat můžete použít Skriptovací okno.

  Aplikační události

  Systém ObjectGears podporuje dvě aplikační události:

  • Po startu aplikace
  • Po přihlášení uživatele

  Přístup: Správa / Systém / Aplikační události

×