1. Oprávnění na reporty

  Článek: AN0001987Aktualizováno::

  Práva na reporty (zobrazení, vytvoření a editace, spuštění) se řídí několika pravidly. Níže jsou popsána konkrétní pravidla.

  Pozn: Výchozí třída/dotaz je zdroj dat přímo zadaný v reportu. Pro každý report existuje právě jedna výchozí třída/dotaz. V reportech lze použít i další třídy, které do něj jsou zahrnuty pomocí sloupců typu Číselníková hodnota.

  Zobrazení reportu

  Uživatel vidí report v seznamu reportů a je schopen zobrazit detail reportu, pokud je splněna jedna z následujících podmínek:

  1. Uživatel je Administrátorem instance ObjectGears.

  2. Uživatel je IT vlastníkem modelu, do něhož patří výchozí třída/dotaz reportu.

  3. Uživatel uvedený v seznamu uživatelů pro čtení daného reportu.

  4. Uživatel, který je členem skupiny pro čtení daného reportu.

  Vytvoření nového reportu

  Vytvořit nový report může uživatel, pokud je splněna jedna z následujících podmínek:

  1. Uživatel je Administrátorem instance ObjectGears.

  2. Uživatel je IT vlastníkem modelu. Může vytvářet reporty, kde výchozí třída/dotaz reportu patří do jeho modelu.

  3. Uživatel s rolí Report - new. Může vytvářet reporty, kde na výchozí třídu/dotaz má oprávnění Čtení seznamu záznamů.

  Spuštění reportu

  Spustit report může uživatel, pokud je splněna jedna z následujících podmínek:

  1. Uživatel je Administrátorem instance ObjectGears.

  2. Uživatel, který je členem skupiny pro čtení daného reportu.

  3. Užvatel, který má oprávnění na podkladové třídy.

  Zobrazení definice reportu

  Zobrazit definici reportu může uživatel zobrazit, pokud je splněna jedna z následujících podmínek:

  1. Uživatel je Administrátorem instance ObjectGears.

  2. Uživatel je IT vlastníkem modelu. Může zobrazit definici reportů, kde výchozí třída/dotaz reportu patří do jeho modelu.

  3. Vlastník reportu, pokud má zároveň oprávnění na Čtení seznamu záznamů výchozí třídy/dotazu.

   Změna vlastníka reportu

  Vlastníka reportu může změnit pouze administrátor a IT vlastník modelu, do něhož patří výchozí třída/dotaz reportu.

  Pokud report vytváří uživatel s reportovací rolí, pak je jako vlastník automaticky nastaven daný uživatel.

   Třídy a dotazy dostupné pro použití v reportech

  Administrátor a IT vlastník modelu mají dostupné všechny třídy/dotazy. Ostatní uživatelé mohou pracovat pouze s třídami a dotazy, na něž mají oprávnění na Čtení záznamů v seznamu. To platí pro výchozí třídu/dotaz reportu i data z odkazovaných tříd.

×