1. Project management

    Článek: AN0001982Aktualizováno:: 22.09.2018

    Ve větších organizacích je třeba zajistit proces dosahování firemních a obchodních cílů prostřenictvím řízení programů a portfolií. ObjectGears tyto procesy podporuje ve svém modelu IT, přičemž vychází z Business cílů, které by se měly odrážet v Idejích nových projektů. Po zhodnocení idejí a rozhodnutí je realizovat v projektech dochází k řízení portfolia projektů a programů v rámci opakovaných rozhodování o alokaci zdrojů. Projekty, programy a portfolia tak mezi sebou soupeří o omezené zdroje, které společnost plánuje mezi ně rozdělit v následujících letech (Roadmap). Tyto entity je vhodné posuzovat z hlediska poměru jejich naplnění business cílů a jejich finanční náročnosti.

    V případě přidělení zdrojů konkrétnímu projektu, dochází k řešení požadavků na konkrétní typy zdrojů z jednotlivých projektů. Projekt vyžaduje konkrétní typy zdrojů (DB admin, Unix developer, .Net developer...). Následně dochází identifikaci kolizí (přealokace konkrétních zdrojů) nebo nízkého využití zdrojů, které pak řeší manažeři týmů společně s projektovými manažery.

     

     

×