1. Objekt skriptu OGForm

  Článek: AN0001974Aktualizováno:: 25.01.2021

  Objekt slouží pro práci s ovládacími prvky stránky. Pomocí funkcí níže můžete na stránku přidávat ovládací prvky (např. tlačítka nebo textová pole), nastavovat drobečkovou navigaci či přidat tlačítka na toolbar.

  Můžete však přidat i vlastní controly nebo použít jen standardní ASP.NET controly a vytvořit formulář / html dle vlastních potřeb.

  Funkce skriptu

  Název Popis
  Page Page ASP.NET objekt Page.
  void AddControl(Control control) Funkce přidá do formuláře nový control.
  void ClearControl() Funkce vymaže všechny dříve přidané controly.
  Control GetControl(string id) Funkce vrátí control podle zadaného ID.
  bool ExistControl(string id) Funkce zjistí zda ve formuláři existuje control podle zadaného ID.
  OGRow CreateRow() Funkce vrátí objekt pro řádek na formuláři.
  OGCol CreateCol(bool oneColumn) Funkce vrátí objekt pro sloupec na formuláři.
  OGItem CreateItem(TitleItem title, Control control) Funkce vrátí objekt pro jeden ovládací control na formuláři. Objekt hned naplní titulkem a vlastním controlem pro zobrazení.
  void SetLinkNavigation(string navigations) Nastavení drobečkové navigace.
  void SetInfo( string message) Nastavení info hlášení.
  void SetError( string message) Nastavení chybového hlášení.
  void SetSuccess(string message) Nastavení úspěšného hlášení.
  void SetNextRequestInfo(string message) Nastavení info hlášení. Hlášení se zobrazí až v příštím webovém požadavku.
  void SetNextRequestSuccess(string message) Nastavení úspěšného hlášení. Hlášení se zobrazí až v příštím webovém požadavku.
  void SetNextRequestError(string message) Nastavení chybového hlášení. Hlášení se zobrazí až v příštím webovém požadavku.
  void SetNextRequestInfoList(StringCollection messages) Nastavení seznamu info hlášení. Hlášení se zobrazí až v příštím vebovém požadavku.
  void SetNextRequestSuccessList(StringCollection messages) Nastavení seznamu úspěšných hlášení. Hlášení se zobrazí až v příštím webovém požadavku.
  JSFormStyle Style Objekt pro práci se styly.
  JSFormToolbar Toolbar Objekt pro práci s toolbarem.
  JSFormJavaScript JavaScript Objekt pro práci s javascriptem.
  LiteralControl CreateLiteralControl( string id, string text) Funkce vytvoří control LiteralControl.
  Label CreateLabel(string id, string text) Funkce vytvoří control Label.
  Panel CreatePanel(string id, string groupText) Funkce vytvoří control Panel.
  TitleItem CreateOGTitle(string id, string title, bool mandatory, string helpText) Funkce vytvoří control TitleItem.
  GroupItem CreateOGGroup(string id, string title) Funkce vytvoří control GroupItem.
  GroupItem CreateOGGroup(string id, string title, bool enableCollapse, bool defaultCollapse) Funkce vytvoří control GroupItem.
  TextItem CreateOGText(string id, bool mandatory) Funkce vytvoří control TextItem.
  TextItem CreateOGText(string id, bool mandatory, string text) Funkce vytvoří control TextItem.
  TextItem CreateOGText(string id, bool mandatory, string text, int? rows, int? maxLength) Funkce vytvoří control TextItem.
  CheckboxItem CreateOGCheckBox(string id) Funkce vytvoří control CheckboxItem.
  CheckboxItem CreateOGCheckBox(string id, bool? check) Funkce vytvoří control CheckboxItem.
  ColorItem CreateOGColor(string id, bool showHexa, bool showRGB) Funkce vytvoří control ColorItem.
  ColorItem CreateOGColor(string id, bool showHexa, bool showRGB, int? color) Funkce vytvoří control ColorItem.
  DateTimeItem CreateOGDateTime(string id, DateTimeType dateTimeType) Funkce vytvoří control DateTimeItem.
  DateTimeItem CreateOGDateTime(string id, DateTimeType dateTimeType, DateTime? date) Funkce vytvoří control DateTimeItem.
  DoubleItem CreateOGDouble(string id) Funkce vytvoří control DoubleItem.
  DoubleItem CreateOGDouble(string id, double? value) Funkce vytvoří control DoubleItem.
  DropDownItem CreateOGDropDown(string id) Funkce vytvoří control DrowDownItem.
  FileItem CreateOGFile(string id) Funkce vytvoří control FileItem.
  GuidItem CreateOGGuid(string id) Funkce vytvoří control GuidItem.
  GuidItem CreateOGGuid(string id, Guid? guid) Funkce vytvoří control GuidItem.
  HtmlTextItem CreateOGHtmlText(string id, int rows, string text) Funkce vytvoří control HtmlTextItem.
  IntegerItem CreateOGInteger(string id) Funkce vytvoří control IntegerItem.
  IntegerItem CreateOGInteger(string id, int? value) Funkce vytvoří control IntegerItem.
  LabelItem CreateOGLabel(string id, string text) Funkce vytvoří control LabelItem.
  RadioButtonItem CreateOGRadioButton(string id) Funkce vytvoří control RadioButtonItem.
  RadioButtonItem CreateOGRadioButton(string id, bool? check) Funkce vytvoří control RadioButtonItem.
  ServerImageItem CreateOGServerImage(string id, string imageUrl) Funkce vytvoří control ServerImageItem.
  UserItem CreateOGUserSingle(string id, PersonInfo pi) Funkce vytvoří control UserItem.
  UserItem CreateOGUserMulti(string id, int rows, PersonInfoList piList) Funkce vytvoří control UserItem.
  YesNoDropDownItem CreateOGYesNoDropDown(string id) Funkce vytvoří control YesNoDropDownItem.
  YesNoDropDownItem CreateOGYesNoDropDown(string id, bool? check) Funkce vytvoří control YesNoDropDownItem.
  TabControl CreateOGTabControl(string id) Funkce vytvoří control TabControl.
  void RedirectToAccessDenied() Funkce přesměruje uživatele na stránku Přístup odepřen.
  void RedirectToAccessDenied(string errorText) Funkce přesměruje uživatele na stránku Přístup odepřen s doplňkovým textem.
  void RedirectToErrorPage(string errorText) Funkce přesměruje uživatele na stránku Chyba s doplňkovým textem.
  void RedirectToDefault() Funkce přesměruje uživatele na výchozí stránku systému ObjectGears.
  void RedirectTo(string url) Funkce přesměruje uživatele na zadanou stránku.

  Práce s controly

  Do formuláře můžete přidávat jak standardní ASP.NET controly, tak controly systému ObjectGears tak i vlastní. Na nejvyšší úrovni přidávejte controly pomocí funkce AddControl. Pokud chcete vymazat celý formulář, použijete metodu Clear. Pro získání konkrétního controlu podle ID použijte metodu GetControl.

  Každému controlu, který vložíte do formuláře musíte nastavit jeho ID. Pomocí tohoto ID pak můžete s controly pracovat.

  Controly ...Item ObjectGears

  Systém ObjectGears má sadu vlastních controlů pro jednotlivé základní datové typy. Ty můžete libovolně využívat. Dále je design stránek navržen pro 1-2 controly na jeden řádek, které jsou seskupovány do skupin (GroupItem). Používejte stejný vzhled, aby vaše formuláře byly pro uživatele stejné jako další části systému ObjectGears.

  Drobečková navigace

  Pro drobečkovou navigaci je dostupná funkce SetLinkNavigation. Této funkci předáte seznam odkazů, které se zobrazí v navigaci. Navigace je dostupná pouze při prohlížení stránky nikoli v době jejího návrhu.

  Formát zadání navigace:

  Jednotlivé odkazy zadejte jako název svislítko odkaz. Za sebe můžete zadat neomezený počet odkazů, Oddělujte je pomocí znaku >.

  název 1|url 1>název 2|url 2

  OGForm.SetLinkNavigation( 'Systém|system.aspx>Stroj|machine.aspx');

   

×