1. Odeslání upozornění

  Článek: AN0001970Aktualizováno:: 04.10.2018

  Webpart umožňuje pohodlné odeslání předem připravené zprávy na předem definovanou skupinu příjemců. Zprávu a příjemce můžete před vlastním odesláním zprávy změnit.

  Hlavní využití webpartu je při opakovaném odesílání zprávy na stejnou skupinu příjemců. Stejnou funkcionalitu můžete dosáhnout i jinými způsoby, které včetně výhod a nevýhod zachycuje následující tabulka:

  Způsob Výhody Nevýhody
  Ruční vytvoření emailu v poštovním programu. Není potřeba žádné další prostředky.

  Musíte zprávu psát vždy znova od začátku a to včetně seznamu všech příjemců.

  Každý, kdo email odesílá, musí znát všechny příjemce.

  Vytvoření emailu v poštovním programu a odeslání na distribuční skupinu (např. z Exchange). Jednodušší odesílání na příjemce. Potřebujete vytvořit ve firmě distribuční skupinu na Exchange a udržovat ji. Business uživatel nemusí mít na toto oprávnění, a tak musí být kontaktován tým IT.
  Vytvoření emailu pomocí webpartu SendNotification.

  Předem připravená zpráva (formou šablony) a předem vytvořený seznam příjemců.

  Každý, kdo zprávu odesílá, použije stejný postup, a tak poslední verzi zprávy a přijemců.

  Jednoduché vytvoření distribuční skupiny a zprávy pro odesílání. Můžete vytvořit neomezený počet takto předem definovaných zpráv včetně nastavení přístupových oprávnění.

  Musíte vytvořit stránku a distribuční skupinu v systému ObjectGears a ty následně udržovat.

   

×