1. Editace souborů

  Článek: AN0001962Aktualizováno::

  Webpart slouží pro zobrazení a editaci souborů uložených na serveru nebo připojených síťových discích. Je vhodné ho použít v případech, kdy je třeba rychle kontrolovat nebo editovat konfigurační soubory, logy, exporty, importy atd.

  V nastavení webpartu napište do vlastnosti Soubory seznam souborů, které chcete zobrazit. Nastavíte počet zobrazených řádek, a zda chcete soubory jen číst či je i měnit. Webpart následně soubory načte a každý přehledně zobrazí na vlastní záložce. Pokud soubor neexistuje, je uživatel o tom informován červeným textem Soubor neexistuje.

  Načítané soubory neukládejte do adresářů, kde je nainstalován systém ObjectGears. Účet pod kterým systém běží by neměl mít práva na zápis do souborového systému webu a uživatelé by tam nemohli ukládat změněné soubory. Pro uložení souborů použijte jiný adresář nebo připojený síťový disk.

  Obsah souborů se zobrazuje jako čistý text. Proto webpart používejte jen pro textové soubory - TXT, CSV... Webpart není určen pro zobrazování dokumentů PDF, DOC, XLS, PPS, obrázky atd.

  Příklad

×