1. Počítadlo konce termínu

  Článek: AN0001959Aktualizováno::

  Webpart zobrazí jedno nebo více počítadel s časem od/do vstupního data. Vstupní datum lze určit ve webpartu nebo přebírat data ze záznamů třídy. Uživatel na stránce sleduje on-line odpočítávání času.

  Čas se počítá jako rozdíl mezi aktuálním časem a zadanou hodnotou ve webpartu nebo hodnotou ze třídy.

  Druhy odpočtu

  Odpočet může být klesající (datum je v budoucnosti) až do 0. Pak se odpočet zastaví. Druhý režim je rostoucí "odpočet" (datum je v minulosti).

  Klesající odpočet použijte k zobrazení zbývajícího času do určité události (čas do konce...). Rostoucí "odpočet" použijte pro zobrazení času od určité události (např. od nasazení nové verze, otevření nové pobočky...).

  Zdroj dat

  Webpart umožňuje zadat jednu hodnotu spolu s nadpisem a popisem.

  Druhá možnost je zadat třídu, ve které jsou data uložena. Webpart pak načte všechny nesmazané záznamy ze třídy a zobrazí je formou tabulky do několika sloupců. Tento režim je vhodný pro přehledné hromadné zobrazení více hodnot.

  Příklad

×