1. ClickMap

  Článek: AN0001957Aktualizováno::

  Webpart zobrazuje velký obrázek jako klikací mapu. Můžete jej použít jako rychlý a názorný rozcestník. Vytvořte si obrázek vaší firmy, kde jednotlivé budovy budou klikací a kliknutí Vás bude navigovat na stránku pro příslušný útvar sídlící v dané budově. Nebo vytvořte síť vašich poboček a kliknutí Vás naviguje na detail příslušné pobočky.

  V nastavení webpartu zadáváte velký obrázek, velikost (šířku a výšku) na které bude zobrazen. Pokud bude obrázek větší budou použity posunovníky. Poslední nastavovanou hodnotou jsou souřadnice pro kliknutí. Těch může být více a zapisují se jednotlivě na řádek.

  Jednotlivé souřadnice zapisujte v tomto formátu:

         Typ;souradnice;url;popis

  Kde Typ je:

  • R - čtvercová plocha
  • C - kruhová plocha

  Souřadnice pro typ R jsou x1,y1,x2,y2 - x1,y1 pro levý horní roh a x2,y2 pro pravý dolní roh.

  Souřadnice pro typ C jsou x,y,polomer - x,y jsou souřadnice středu.

  Hodnota url určuje, co se stane po kliknutí na odkaz. Hodnota obsahuje kód operace, středník a ID objektu. Seznam kódů operací je v následující tabulce.

  Kód operace Popis
  dr-l:id Zobrazí seznam záznamů pro třídu. ID je Id třídy.
  dr-d:id Zobrazí detail jednoho záznamu. ID je FULL ID záznamu (id_třídy-id_zaznamu)
  cp:id Zobrazí stránku. ID je Id stránky.
  ex-l Zobrazí seznam všech exportů.
  ex-run:id Zobrazí formulář pro spuštění jednoho exportu. ID je Id exportu.
  ex-log:id Zobrazí seznam všech spuštění jednoho exportu. ID je Id exportu.
  im Zobrazí seznam všech importů.
  im-run:id Zobrazí formulář pro spuštění jednoho importu. ID je Id importu.
  im-log:id Zobrazí seznam všech spuštění jednoho importu. ID je Id importu.
  ds:schemaId=dataRowId Zobrazí schéma.
  url:www_adresa Zobrazí zadanou www adresu.

  Hodnota popis se zobrazí po najetí myší na odkaz.

  Příklad

  R;22,221,261,366;Dr-L:16;Aš
  R;458,303,547,377;Ex-Run:1;Praha
  R;506,43,756,204;Im-Run:2;Liberecko
  S;200,200,100;url:http://www.yahoo.com;Yahoo

×