1. Uživatelské rozhraní

  Článek: AN0001951Aktualizováno:: 30.10.2018

  V této části nápovědy jsou popsány obrazovky, s nimiž se uživatelé setkávají. Dostupnost jednotlivých obrazovek nebo prvků, které se na nich nacházejí, závisí na rolích, kterými uživatel disponuje, ať už jde o základní (vestavěné) role systému ObjectGears nebo uživatelské role vytvořené Administrátorem, které zprostředkovávají konkrétní oprávnění na konkrétní vytvořené objekty.

  V balíčcích systému ObjectGears je ve složce Documentation přiložená uživatelská dokumentace, která popisuje základy práce se systémem ObjectGears.

  Základní popis obrazovky

  Všechny obrazovky až na pár výjimek vypadají podobně a stejně se ovládají. To umožňuje uživatelům rychle se ve všech vytvořených modelech zorientovat a pracovat s nimi. Ke znalosti jim stačí jen informace, co k čemu je konkrétní model určen.

  Pokud uživatel se uživatel naučí pracovat v jednom modelu, pak mu již nečiní problém pracovat s jiným.

   

  Obrázek níže ukazuje obrazovku se seznamem záznamů. Jednotlivé funkční prvky jsou očíslovány a pod obrázkem jsou postupně vysvětleny.

  1 - Logo

  Kliknutím na logo se odkudkoli vrátíte na výchozí stránku.

  2 - Menu

  Menu aplikace. Kliknutím na položku se zobrazí 2-3 úrovně. Menu použijte pro přístup k jednotlivým objektům aplikace. V menu vidíte pouze položky, na něž máte oprávnění.

  3 - Hledání v menu

  Menu může být rozsáhlé, a proto máte k dispozici hledání v menu. Stačí jen zadat část textu, který se v názvu položky v menu vyskytuje, a v menu budou zobrazeny jen odpovídající položky. Toto vám ušetří čas, když si nejste jisti kde přesně v menu je požadovaná položka.

  4 - Oblíbené a sbalení/rozbalení menu

  Tlačítko pro Oblíbené položky zobrazí položky, které si uživatel dříve uložil. Tyto položky jsou uloženy v databázi ObjectGears a zobrazí se pouze pro vás, ať se přihlásíte odkudkoliv.

  Tlačítkem pro zmenšení/zvětšení menu ušetříte místo na obrazovce. V případě, kdy máte zobrazen seznam záznamů s velkým počtem sloupců, zmenšením menu lépe zobrazíte data.

  5 - Záhlaví stránky

  V záhlaví stránky je její nadpis a pod ním drobečková navigace k aktuální stránce. Na jakýkoliv text v drobečkové navigaci lze kliknout a přejít tak na požadovanou stránku.

  6 - Seznam záznamů

  Ukázka zobrazení seznamu záznamů. Na každém řádku je jeden záznam. Na začátku řádky je jeho identifikace, v některých případech kontextové menu a odkaz na přechod na detailní formulář (viz bod 15.).

  Najetí myši na záznam způsobí jeho zvýraznění obarvením pozadí záznamu. Pokud na záznam kliknete, dojde k jeho označení a bude obarven natrvalo, i když myší odjedete stranou. Opětovným kliknutím se záznam odznačí, což je opět indikováno odbarvením.

  7 - Toolbar s tlačítky

  Ve spodní části obrazovky je toolbar s tlačítky pro aktuální stránku.

  8 - Globální hledání 

  Globální hledání hledá zadaný text ve všech třídách a sloupcích, které jsou do hledání zařazeny. Hledat tak můžete např. podle čísla incidentu, čísla článku ve znalostní bázi atd. Tuto funkci použijete, pokud si nejste jisti, kde se daná data nacházejí a jak se k nim dostat přes menu.

  9 - Dokumentace 

  Hlavní odkaz vede na dokumentaci k aktuální stránce (na webu http://doc.objectgears.cz).

  K modelu je však možné přidat i další uživatelskou dokumentaci. Ta se pak zobrazí v menu pod ikonou s nápovědou, jak ukazuje obrázek níže.

  10 - Informace o uživateli

  Po najetí myší na ikonu uživatele se zobrazí kontextové menu s funkcemi pro aktuálně přihlášeného uživatele.

   - zobrazí stránku se základními informacemi o přihlášeném uživateli. Uživatel si zde může změnit nastavení jazyka pro ObjectGears rozhraní a pro emailová upozornění. Dále si zde uživatel může dočasně odebrat a zpět opět přidat své role. Pokud je to povoleno, mohou si zde uživatelé nastavit další vlastnosti.

  Delegace - Touto funkcí je možné např. v době dovolených nastavit za sebe zástup pro konkrétní případy.

  Mé úkoly - Přehled úkolů z workflow přidělených přihlášenému uživateli. Úkoly si můžete zobrazit a zpracovávat.

  Odhlášení - Pokud se uživatelé přihlašují jménem a heslem, mohou se po ukončení práce odhlásit. V takovém případě nevypínejte prohlížeč bez odhlášení. Poskytli byste tím útočníkům možnost zneužít vaše přihlášení.

   

   

   

  11 - Název instance 

  Systém ObjectGears je možné provozovat ve více instancích. Aby bylo na první pohled jasné, o jakou instanci se jedná, je zde uveden její název a zobrazena vybraná barva pozadí pod názvem.

  12 - Funkce pro stránku 

  Některé stránky nabízejí další funkce. Ty se zobrazují pod ikonou ozubeného kolečka. Zobrazení jednotlivých funkcích závisí na právech uživatele, typu stránky a konfiguraci. Proto nemusíte vždy vidět všechny níže uvedené volby.


  Zobrazit řádky - umožňuje zvolit, kolik záznamů se má zobrazit v seznamu záznamů. Každý uživatel si může zvolit vlastní nastavení.

  Detailní výpis - Přepne výpis seznamů do detailního zobrazení. V tomto zobrazení se zobrazí pro každý záznam všechny povolené sloupce na zvláštní kartě. Zobrazení slouží pro rychlý přehled o záznamech.

  Export záznamů do excelu - Funkce exportuje zobrazené záznamy do excelu.

  RSS kanál - Odkaz na RSS kanál pro danou třídu. Pokud třída obsahuje novinky, pak na ní může být nastaven RSS kanál pro pohodlné čtení ve čtečkách (např. v Outlooku).

  Kopírovat URL - funkce otevře nové okno s aktuální URL stránky. Pokud je na stránce možné definovat i filtr, pak je v URL tento filtr zadán. Jednoduchým CTRL + C si URL zkopírujete do schránky pro další použití.

   

   

  14 - Smazání záznamu 

  V seznamu záznamů je na konci každého řádku ikona pro smazání daného záznamu. Pokud ikonu nevidíte, pak nemáte právo mazat záznamy nebo je mazání na třídě zakázáno. Mazat záznamy je možné i v detailním formuláři. Tam je na stránce tlačítko pro mazání dole na toolbaru.

  15 - Hlavička záznamu

  V hlavičce záznamu se zobrazuje ID daného záznamu a někdy i ikona pro kontextové menu. Kliknutím na ID si zobrazíte detailní informace z daného záznamu. Kliknutím na ikonu pro kontextové menu se vám zobrazí možnosti pro daný záznam.

   

  Typy stránek

  V systému ObjectGears se vyskytuje několik typů stránek. Pro přehled je zde uvedeme.

  Seznam záznamů

  Tento typ stránek zobrazuje přehled záznamů z daného zdroje (např. třída, dotaz). Každý záznam je na jednom řádku. Kliknutím na ID v prvním sloupci si zobrazíte detail daného záznamu.

  Detail jednoho záznamu

  Tato stránka zobrazuje jeden záznam. V jednotlivých polích jsou hodnoty záznamu. Na toolbaru jsou tlačítka pro uložení či smazání záznamu. Některé stránky mohou obsahovat ještě záložky s dalšími záznamy, které mají vztah k aktuálně zobrazovanému záznamu. Zobrazení na záložkách je podobné jako na stránce Seznam záznamů.

  Stránka

  Na tomto typu stránky je definována šablona, která říká, kde jsou oblasti (zóny), do kterých se vkládají webparty. Zóny stránku strukturují. Webparty jsou jednoduché části stránky, které mají určité zaměření - např. zobrazení reportu, seznamu záznamů, zobrazení textu či hodin...
  Na každou takovouto stránku si můžete do libovolné zóny vložit libovolný počet webpartů.

  Schéma

  Stránky se schématy jsou určeny pro zcela jiné zobrazení. Umožňují přidávat na obrazovku objekty a ty různě propojovat. Příkladem může být schéma pro třídu, či definice pro workflow.
  Ve schématu lze objekty libovolně přesouvat a schéma tak zpřehlednit pro lepší pochopení. Každé schéma je nutné pro zachování změn uložit.

  Ostatní

  Ostatní stránky se již liší v drobnostech. Jsou intuitivní a nebudeme je zde proto dále rozvádět.

   

  Otevření stránky do nového okna prohlížeče

  Moderní prohlížeče používají pro zobrazení stránek záložky. Ty můžete výhodně používat pro zobrazení více stránek (např. detailů záznamů) systému ObjectGears. Pro pohodlné otevření odkazu do nové záložky podržte klávesu CTRL před kliknutím levým tlačítkem myši na odkaz.

  Zobrazení dat na více stránek můžete bez obav používat. Upozorníme vás pouze na dva aspekty záložek:

  • Pokud máte otevřeny dvě záložky se stejným seznamem záznamů (např. ze stejné třídy), pak se při spuštění filtrování do paměti aplikace uloží poslední filtr. Použijete-li na každé stránce jiný filtr, pak se při přechodu zpět na seznam záznamů zobrazí ten posledně použitý.
  • Pokud na jedné záložce provedete změnu, pak na druhé se změna projeví až po obnovení stránky.
×