1. Problémy při instalaci

  Článek: AN0001946Aktualizováno:: 21.05.2024

  V této části dokumentace jsou popsány možné problémy při instalaci a jejich řešení.

  Instalace webové aplikace

  Chyba 503

  Příčina:

  Účet nemá právo Logon as a batch job.

  Řešení:

  Spusťte Local Security Policy (dostupné přes Ovládací panely). Ve stromu v levém panelu zvolte Local Policies - User Rights Assignment - Logon as a batch job. Přidejte účet, pod nímž běží aplikační pool na IIS, nebo skupinu, jíž je tento účet členem.

  Příčina:

  Na IIS není nastaven výchozí dokument.

  Řešení:

  Spusťte konzoli Internet Information Services (IIS) Manager a v nastavení serveru (popř. poolu nebo webu, kde běží ObjectGears) zvolte Default document. Přidejte Default.aspx.

  Chyba 404.17

  Příčina:

  .Net Framework 4.6 nebo vyšší je instalován, ale MS IIS o něm neví. K této situaci dochází, pokud je MS IIS instalováno, až po instalaci .Net. Při této situaci v Mapování obslužných rutin na serveru MS IIS nejsou žádné rutiny typu *.aspx.

  Řešení:

  V příkazovém řádku se přepněte do adresáři s verzí .Net, kterou používáte v MS IIS poolu (např. C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319) a spusťte příkaz aspnet_regiis -r.

  Aplikace nezobrazuje menu

  Příčina:

  Aplikace je pro prohlížeč nedůvěryhodná a je blokován Javascript.

  Řešení:

  Přidejte aplikaci do Důvěryhodných webů:

  • Pro jednotlivého uživatele v nastavení prohlížeče.
  • Globálně pro všechny uživatele pomocí GPO nebo jiných odpovídajícím způsobem.

  Přepnutí na https a chyba 404

  Příčina:

  Chybné nastavení souboru web.config.

  Řešení:

  Nastavte element weburl, a pokud používáte Forms autentizaci, také parametr requireSSL

  Instalace Windows služby

  Windows službu nelze spustit

  Příčina:

  Služba je nainstalována, ale nelze spustit.

  Řešení:

  Zkontrolujte, zda v adresáři se službou existuje konfigurační soubor ObjectGearsService.exe.config. Pokud jste službu (exe soubor) přejmenovali, pak je třeba přejmenovat i tento konfigurační soubor.

  Příčina:

  Služba je nainstalována, ale nelze spustit.

  Řešení:

  Zkontrolujte, zda účet, pod nímž je služba spouštěna, má oprávnění čtení a zápisu na registr HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\EventLog. První spuštění popř. proveďte pod účtem lokálního administrátora serveru, čímž dojde k vytvoření klíče v registrech, a následně již pod účtem, kterému stačí oprávnění pouze ke čtení registrů.

  Při instalaci služby příkazový řádek vrátí chybu

  Příčina:

  EXE soubor Windows služby je zablokovaný Windows.

  Řešení:

  Klikněte pravým tlačítkem na EXE soubor adresáři se službou a zobrazte jeho Vlastnosti. Na záložce Obecné je v dolní části tlačítko Odblokovat. Stikněte ho, pak stiskněte Použít a pak OK.  Windows službu již nyní bude možné zainstalovat.

   

  Obecné

  Web nebo Windows služba nelze spustit

  Zkontrolujte konfigurační soubory web.config a ObjectGearsService.exe.config, zda jde o platný XML soubor, tj. zda jsou všechny elementy a atributy xml správně ukončeny. Parametry v obou konfiguračních souborech by měly být stejné.

  Dále zkontrolujte v konfiguračních souborech connectionstring, zda odpovídá správné databázi. Zkontrolujte také, zda aplikace na IIS běží pod účtem, který má do databáze přístup. Při správném přístupu zkontrolujte tabulky ErrorLog (pro možný zápis chyb) a PageAccessLog (při existenci záznamu, máte do databáze přístup). První spuštění aplikace chvíli trvá, protože se spouští ObjectGears kontrola integrity.

  Zkontrolujte, zda není databáze v Read-Only módu. V takovém případě dochází k pádu služby i webu při pokusu o jejich spuštění.

  Web nebo Windows služba běží pomalu a plní se Protokol událostí

  Zkontrolujte konfigurační nastavení pro SendErrorToEmails a sekci pro konfiguraci SMTP serveru. Je možné, že dochází k chybě při odesílání emailu.

  Po vytvoření prvního uživatele se nelze přihlásit do systému

  Zkontrolujte v souboru web.config nastavení sekce authentication a atribut mode, zda se správně autentifikujete pomocí doménového účtu (mode=Windows) nebo jménem a heslem (mode=Forms).

  Chyba licence

  Při chybě licence zkontrolujte, zda máte správný licenční soubor pro daný server, zda jste nepřekročili povolený počet uživatelů v instanci (select count(*) from person) a zda licence nepodporuje pouze starší verze ObjectGears.

  V případě problémů zkuste spustit instanci bez licenčního souboru (za předpokladu, že jste nepřekročili 25 uživatelů v tabulce person). Pokud aplikace poběží, pak je problém v licenčním souboru.

×