1. Funkcionalita systému

    Článek: AN0001934Aktualizováno::

    Systém ObjectGears představuje komplexní systém pro správu dat. Podporuje širokou paletu funkcí od základní práce s daty přes importy, exporty a workflow až po grafické zobrazení vazeb mezi daty.

    V následujícíh kapitolách jsou popsány jednotlivé oblasti funkcí.

×