1. XML import

  Článek: AN0001933Aktualizováno::

  Na této stránce jsou zobrazeny příklady xml importů.

  Import elementů podle názvu atributu

  V některých případech potřebujeme načítat hodnoty xml elementů v závislosti na názvu atributu. ObjectGears toto umožňuje bez nutnosti provádět xslt transformaci.

  Příklad xml souboru:

  <?xml version="1.0"?>
  <Objects>
     <Object>
        <Property Name="Login">Miller</Property>
        <Property Name="LoginWithDomain">objectgears\majer</Property>
        <Property Name="Displayname">Miller David</Property>
        <Property Name="Firstname">David</Property>
        <Property Name="Lastname">Miller</Property>
        <Property Name="Email">miller@objectgears.com</Property>
        <Property Name="Enabled (Yes/No)">Yes</Property>
        <Property Name="Phone" /><Property Name="Fax">Yes</Property>
        <Property Name="SID">S-1-5-24-1432678235-875345213-874234965-43999</Property>
        <Property Name="Description">CIO</Property>
        <Property Name="Office">New York, 5th Avenue</Property>
     </Object>
     <Object>
        <Property Name="Login">Metz</Property>
        <Property Name="LoginWithDomain">objectgears\semerad</Property>
        <Property Name="Displayname">Metz Peter</Property>
        <Property Name="Firstname">Petr</Property>
        <Property Name="Lastname">Metz</Property>
        <Property Name="Email">metz@objectgears.com</Property>
        <Property Name="Enabled (Yes/No)">Yes</Property>
        <Property Name="Phone" /><Property Name="Fax">Yes</Property>
        <Property Name="SID">S-1-5-24-234842432-874237976-324856234-76534</Property>
        <Property Name="Description">Unix administrator</Property>
        <Property Name="Office">Frankfurt, Bernerstrasse</Property>
     </Object>
  </Objects>

  Pro výše uvedený importní soubor v definici importu nastavíme:

  XML cesta k položce:

  /Objects/Object

  Importní sloupce:

  Property[@Name="LoginWithDomain"]

  Property[@Name="Login"]

  Property[@Name="Displayname"]

  atd...

  Import při využití namespace

  ObjectGears umožňuje importovat data z xml souboru níže uvedené struktury.

  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  -<EnergyReport xmlns="http://schemas.microsoft.com/energy/2007">
    -<ReportInformation>
        <ReportGuid>61c5664e-9ba1-4a7e-8b35-64e62e8b9918</ReportGuid>
        <ReportVersion>1.0</ReportVersion>
        <ScanTime>2014-10-07T06:32:02Z</ScanTime>
        <ScanDuration>PT60S</ScanDuration>
     </ReportInformation>
    -<Troubleshooter guid="c78b52e3-9cd7-4802-979c-57ca1283dafa">
        <Name>System information</Name>
       -<AnalysisLog>
          -<LogEntry guid="3d053cee-9926-4ac0-a4e1-63ab80c63af0">
             <Name>System information</Name>
             <Severity>Informational</Severity>
             <Description>Detailed system information</Description>
            -<Details>
               -<Detail guid="300b5d9f-434e-45b0-80d2-4bd55b168ef3">
                   <Name>Computer name</Name>
                   <Value>NYGU9SAN7Q3</Value>
                </Detail>
               -<Detail guid="a49d84bf-a8c7-4c26-8f54-eefccac2f084">
                   <Name>Vendor</Name>
                   <Value>Dell Inc.</Value>
                </Detail>
               -<Detail guid="ceddb6e2-626c-4efe-ae58-c7b241693909">
                   <Name>Product name</Name>
                   <Value>Latitude E6420</Value>
                </Detail>
               -<Detail guid="b586008a-e3ca-457a-8f48-30fe0de3facf">
                   <Name>Datum systému BIOS</Name>
                   <Value>06/24/2013</Value>
                </Detail>
               -<Detail guid="c85bfef6-93e7-4f1a-a35d-20655dab095d">
                   <Name>BIOS version</Name>
                   <Value>A19</Value>
                </Detail>
               -<Detail guid="31dc51fd-a872-4546-a54f-ae0da74cdf9f">
                   <Name>Number of operationg system build</Name>
                   <Value>9600</Value>
                </Detail>
               -<Detail guid="8838163d-e78c-4858-9432-9b034382e9f6">
                   <Name>Platform role</Name>
                   <Value>PlatformRoleMobile</Value>
                </Detail>
               -<Detail guid="d64ab9ff-6978-4c37-ac17-9494347b673b">
                   <Name>Process count</Name>
                   <Value>113</Value>
                </Detail>
               -<Detail guid="375cbf0f-61d5-42b8-a0fd-16c198b7b32f">
                   <Name>Thread count</Name>
                   <Value>1616</Value>
                </Detail>
               -<Detail guid="9fd5343d-fcb1-42ac-9566-8a8e8409a60b">
                   <Name>Power supply</Name>
                   <Value>true</Value>
                </Detail>
                </Details>
           </LogEntry>
        </AnalysisLog>
     </Troubleshooter>
  </EnergyReport>

  Pro výše uvedený importní soubor v definici importu nastavíme:

  XML cesta k položce:

  /a:EnergyReport/a:Troubleshooter/a:AnalysisLog/a:LogEntry/a:Details/a:Detail

  Importní sloupce:

  ../../../..@@guid

  ../..@@guid

  ../../a:Name

  ../../a:Severity

  @@guid

  a:Name

  a:Value

  Namespace na záložce Xml:

  a http://schemas.microsoft.com/energy/2007

×