1. Zápis do logu

  Článek: AN0001932Aktualizováno::

  Příklad ukazuje jak zapsat informace do ErrorLogu.

  Zápis jednoduchého hlášení:

  OG.Log.Write( 'text do logu');

  Zápis hlášení s upřesněním kde k chybě/události došlo:

  OG.Log.Write( 'text do logu', 'při akci XY');

  Výše uvedená metody Write (podobně jako metoda WriteException) představuje zápis chyby do logu. Po určitém počtu zápisů stejné chyby do logu (dle nastavení web.config) však dochází ke kešování chyb a zapisuje se jen počet jejich opakování. Proto může být vhodnější použít funkci WriteInfo nebo WriteVariableInfo. Druhá funkce automaticky provádí konverzi proměnných na text.

  OG.Log.WriteInfo('My info');
  var i = 10;
  OG.Log.WriteVariableInfo('i=', i);

×