1. Vytvoření workflow Úkolu

  Článek: AN0001930Aktualizováno::

  Přiřazení workflow úkolu řešitelům

   Následující skript přiřadí dva úkoly konkrétním úživatelům. Oba úkoly také mohou dokončit členové skupiny, jíž jsou úkoly také přiřazeny.
  Místo použití skriptu: Aktivita workflow Úkol: Inicializační skript

  \\Vytvoří dva úkoly. Jeden na uživatele novakp a jeden na uživatele veselam. Oba úkoly mohou dokončit i členové skupiny užvatelů Id = 1.
  OGWFActualRun.ActualTaskAssignTo.Add( OG.Person.GetByAccount( 'novakp'));
  OGWFActualRun.ActualTaskAssignTo.Add( OG.Person.GetByAccount( 'veselam'));
  OGWFActualRun.ActualTaskAssignGroupTo  = 1;

  Doplnění informací do úkolu

  V některých případech můžeme do úkolu doplnit informace do dalších sloupců, které jsme ve třídě s úkoly vytvořili. Výše uvedený skript rozšíříme o volání funkce 'SetInstruction' definované v bloku skriptu 'instruction'. 

  Místo použití skriptu: Aktivita workflow Úkol: Inicializační skript

  //#block instruction
  \\Vytvoří dva úkoly. Jeden na uživatele novakp a jeden na uživatele veselam. Oba úkoly mohou dokončit i členové skupiny užvatelů Id = 1.
  OGWFActualRun.ActualTaskAssignTo.Add( OG.Person.GetByAccount( 'novakp'));
  OGWFActualRun.ActualTaskAssignTo.Add( OG.Person.GetByAccount( 'veselam'));
  OGWFActualRun.ActualTaskAssignGroupTo  = 1;
  SetInstruction( 'INS_0010', OGWFActualRun.ActualTask, OGWFActualRun.ModelId);

  Funkci je předán parametr (v konkrétní aktivitě např. 'INS_0010', který určuje kód záznamu ze třídy 'task_instructions', z něhož se zkopírují hodnoty z určených sloupců do sloupců v úkolu.

  Místo použití skriptu: Blok skriptu

  function SetInstruction( instructionCode, taskDataRow, modelId)
  {
  //nacist dr s instrukcí
  var m = OG.Model.GetById(modelId);
  var instDr = OG.DataRow.GetDataRowByCode( null, m.ClassDefs['task_instructions'], instructionCode);

  taskDataRow['description'] = instDr['description'];
  taskDataRow['name'] = instDr['name'];
  taskDataRow['report'] = instDr['report'];
  }

  Odkaz z úkolu na jiný záznam 

  Alternativou ke kopírování hodnot do sloupců třídy úkol je odkázání z úkolu na záznam s podrobnými informace.

  Následující kód přidá do úkolu do sloupce Id=6465 odkaz na záznam Id dle workflow vlastnosti 'request-id'. Jde např. o Id požadavku, s nímž bylo workflow spuštěno.

  Místo použití skriptu: Aktivita workflow Úkol: Inicializační skript

  //*Přidání odkazu na Request do úkolu
  OGWFActualRun.ActualTask.SetClassLink( 6456, OGWFActualRun.Property.GetInteger( 'request-id'));

  Příklad úkol s odkazovaným záznamem na záložce Request.

×