1. Krátké popisy

  Článek: AN0001921Aktualizováno::

  Každý objekt je možné reprezentovat krátkým popisem, který je automaticky sestaven na základě definice krátkého popisu. Krátké popisy je pak možné použít v přehledech záznamů (seznam, formulář, detailní seznam) nebo v exportech. Krátké popisy se také zobrazují ve sloupcích typu číselníková hodnota a reprezentují odkazované objekty. Krátké popisy jsou uloženy v systémovém sloupci Short description a definují se ve vlastnostech třídy.

  Do vzorce krátkého popisu je možné zahrnout:

  • Textové řetězce
  • Hodnoty ze sloupců  dané třídy
  • Hodnoty ze zděděných sloupců nebo sloupců potomků
  • Název třídy, názvy tříd předků a potomků
  • Krátké popisy potomků

  Odkazy na názvy sloupců nebo tříd v krátkých popisech je třeba uvést ve dvojitých složených závorkách - viz příklady níže.

  Krátké popisy se automaticky aktualizují po změně hodnot ve sloupcích, které jsou zahrnuty do definice krátkého popisu.

  Variabilitu definice krátkých popisů lze využít v případě hierarchie tříd, kdy se jiné třídy odkazují buď na jednotlivé potomky nebo předky tříd (viz také dědičnost).

   

  Příklady:

  1. Máme třídu pro evidenci hardware a v ní definován short description takto:

  {{column.vendor}} {{column.model}} ({{column.type}})

  Krátký popis pak bude složen z názvu dodavatele, mezery, názvu modelu, mezery a v závorkách názvu typu zařízení:

  IBM x3550 (server)

  Hitachi AMS 2300 (diskové pole)

   

  1. Máme třídu 'configuration items', z které dědí řada dalších tříd. Protože se některé třídy odkazují na třídu configuration items, která všechny dědící třídy sdružuje, bude vhodné krátký popis této třídy sestavit z názvu třídy potomka a krátkého popisu potomka. Takto budeme mít jasnou představu o záznamech, na které se budeme odkazovat. Short description pak může vypadat takto:

  {{lastchild.class.name}}: {{lastchild.column.shortdescription}}

  Krátký popis v předku 'configuration items' pak bude složen z názvu třídy posledního potomka, dvojtečky, mezery a krátkého popisu posledního potomka:

  Hardware: IBM x3550 (server)

  Hardware: Hitachi AMS 2300 (diskové pole)

  Aplikace: SAP R/3

  Databáze: Customer

  Dokument: DRP SAP R/3

  AD user: novak

  AD group: architects

  1. V rámci hierarchie dědičnosti tříd se lze odkazovat na posledního potomka a prvního předka (lastchild, firstparent) či x-tého potomka a x-tého předka:

  child.child...child.class.name

  child.child...child.column.názevsloupce

  parent.parent...parent.class.name

  parent.parent...parent. column.názevsloupce

  lastchild.class.name

  lastchild. column.názevsloupce

  firstparent.class.name

  firstparent. column.názevsloupce

   

  Pokud ve třídě krátký popis není zadán, zobrazuje se ve sloupcích, které se odkazují na tuto třídu <xxx-yyy>, kde xxx je Id třídy a yyy je Id záznamu.

×