1. Opakované použití skriptu

  Článek: AN0001893Aktualizováno::

  V určitých případech potřebujeme opakovaně použít skript, který definuje např. logiku výpočtu SLA. Abychom tuto logiku nemuseli definovat vícekrát a naopak z více míst, kde se má použít, volali na jednom místě používaný skript, využijeme blok skriptů. V našem příkladě budeme chtít mít funkci incident_target_time(), kterou budeme chtít volat z různých míst.

  V rámci daného modelu vytvoříme blok skriptů, ve kterém tuto funkci definujeme. V našem příkladě tento blok bude mít kód sla_calculations. Každý blok může obsahovat více funkcí, které následně budeme chtít použít na různých místech ObjectGears (tlačítka, workflow, pravidla atd.).

  V konkrétním místě (např. tlačítku) pak použijeme následující syntaxi:

  //#block sla_calculations

  function incident_target_time();
   

  První řádek způsobí přidání bloku skriptů s kódem sla_calculations. Druhý řádek pak spustí funkci incident_target_time() definovanou v bloku skriptů.

×