1. Skript pro sloupec pouze ke čtení

  Článek: AN0001915Aktualizováno::

  Zda má být sloupec pouze ke čtení se primárně nastavuje v detailu sloupec. Pokud však nastavení chceme provést v závislosti na dalších skutečnostech, v detailu sloupec povolíme editaci a read-only vlastnost nastavíme až za běhu.

  Níže uvedený skript nastaví 'date' jako pouze ke čtení (read-only).

  Místo použití skriptu: Detail třídy: Skript pro detail záznamu

  function OnAfterLoadColumns()
  {
   OGColumns['date'].ReadOnly = true;

  Níže uvedený skript nastaví pro existující záznam (ne nově vytvářený záznam a ne archívní záznam) všechny sloupce kromě sloupce 'comment' jako pouze ke čtení (read-only), pokud uživatel není ve sloupci 'solver' nebo nemá jednu z rolí 'it-architect', 'system-administrator', 'it-helpdesk'.

  Místo použití skriptu: Detail třídy: Skript pro detail záznamu

  function OnAfterLoadColumns()
  {
    var isRow = OGDataRowId != null;

    if ( isRow && !OGIsArchiveMode)
    {
      var isRight = false;

      if (
          OG.Person.IsUserInRoleByCode('it-helpdesk') ||
          OG.Person.IsUserInRoleByCode('it-architect') ||
          OG.Person.IsUserInRoleByCode('system-administrator')
          )
      {
        isRight = true;
      }

      if ( !isRight)
      {
        var dr = OG.DataRow.GetDataById(OGClassDef.Id, OGDataRowId);
        if ( dr != null && dr['solver'] != null && dr['solver'].Id == OG.Person.GetLoginPerson().Id)
        {
          isRight = true;
        }
      }
      //pokud nema roli ani neni resitelem, tak vse zakazat krome sloupce comment
      if( !isRight)
      {
        var colIds = OGColumns.GetColumnIds();
        for( var i = 0; i < colIds.Count; ++i)
        {
          var cc = OGColumns.GetById(colIds[i]);
          if ( cc.Entity.Code != 'comment')
          {
            cc.ReadOnly = true;
          }
        }
      }
    }
  }

×