1. Skript pro skrytí sloupce

  Článek: AN0001911Aktualizováno::

  To, zda má být sloupec skryt nebo zobrazen primárně nastavujeme v detailu sloupce nebo v nastavení Násobných sloupců, pokud jimi třída disponuje. Někdy ale potřebujeme sloupec skrýt v závislosti na dalších skutečnostech, které zjistíme až zaběhu. Sloupce můžete skrýt vždy, ale naopak je nemůžete skriptem zobrazit, pokud byly skryty přímo v definici sloupce nebo nejsou zvoleny v nastavení Násobných sloupců.

  Skrytí sloupce v seznamu záznamů

  Následující skript skryje sloupec s kódem column_code v seznamu záznamů.
  Místo použití skriptu: Detail třídy: Skript pro detail záznamu
  function OnLoad()
  {
    OGColumns['column_code'].Visible = false;
  }

  Skrytí sloupce v detailu záznamů

  Následující skript skryje sloupec 'segmentation'. Nastavení provedeme v události OnAfterLoadColumns.
  Místo použití skriptu: Detail třídy: Skript pro seznam záznamů

  function OnAfterLoadColumns()
  {
   OGColumns['segmentation'].Visible = false;
  }


  Následující příklad skryje ve třídě s násobnými sloupci sloupec 'name' pro nově zakládaný záznam, pokud je ve sloupci 'category_request' odkazováno na záznam jiné třídy, který má ve sloupci 'code' hodnotu 'HR requests'. Protože chceme potlačit chování definované v násobných sloupcích, skript musí běžet až po nastavení sloupců dle definice v Násobných sloupcích. Proto ho provádíme v události OnPreRender.

  function OnPreRender()
  {
    var visible = true;
    var name = OGColumns['name'];
    var rcId = OGColumns['request_category'].ColumnUI.GetData();
    if ( rcId != null && name.Visible)
    {
      var clRC = OGModel.ClassDefs['request_category'];
      var drRC = OG.DataRow.GetDataById( clRC.Id, rcId);
      if ( drRC != null && drRC['code'] == 'HR requests')
      {
        visible = false;
      }
    }
    name.Visible = visible;
  }

×