1. Skript pro zjištění aktuálního uživatele

  Článek: AN0001906Aktualizováno:: 12.03.2020

  Načtení přihlášeného uživatele

  Níže uvedený skript vrátí instanci objektu Person pro aktuálně přihlášeného uživatele.
  var p = OG.Person.GetLoginPerson();
  Pro uložení uživatele do záznamu DataRow, je třeba ho zkonvertovat na typ PersonInfo.
  dr['og_user'] = OG.Person.GetLoginPerson().ToPersonInfo();


  Načtení rozšiřujících vlastností uživatele

  V případě, že máte nakonfigurovánu třídu pro rozšiřující vlastnosti uživatelů, pak z ní můžete načíst data pro konkrétního uživatele. Níže uvedený příklad ukazuje načtení hodnoty ze sloupce manager, který je v třídě vytvořen.

  V příkladu níže je dr je libovolný záznam z libovolné třídy, která má sloupci solver typu odkaz na uživatele.

  var p = dr['solver'];
  var manager = null;
  if ( p != null)
  {
    var pDr = OG.DataRow.GetPersonDataRow(p.Id);
    if ( pDr != null)
    {
      manager = pDr['manager'];
    }
  }

×