1. Skript pro vytvoření URL s parametry

  Článek: AN0001905Aktualizováno::

  Mezi stránkami lze předávat hodnoty pomocí URL parametrů. URL může obsahovat více parametrů, které jsou odděleny znakem &.

  Příklad URL požadavku se dvěma parametry:

  https://www.objectgears.eu/DataDetail.aspx?Id=429-0&incId=1364&returnUrl=DataDetail.aspx%3fId%3d430-1364

  Abychom vytvořili parametry v URL, ve skriptu složíme příslušný řetězec. Následující příklad slouží k otevření nového záznamu ve třídě problem, předání Id incidentu, z něhož se problém zakládá a zahrnutí parametru returnURL. Ve třídě problem pak pomocí skriptu zpracujeme Id předané pomocí parametru (předvyplnění polí s hodnotami z incidentu). Po uložení nového záznamu problému pak dojde k otevření záznamu incidentu, protože v URL byl parametr returnUrl.

  Místo použití skriptu: Tlačítko typu Skript 

  //Uloží záznam, pokud není uložen. Vytvoří URL request na založení nového záznamu ve třídě 'problem' a předá mu parametr incId, který obsahuje Id záznamu incidentu, z něhož byl problém zakládán, a parametr returnUrl vedoucí na detail incidentu, z něhož se incident zakládá.

  if ( OGDataDetailForm.Save(false))
  {
      var clProb = OG.ClassDef.GetByCode( OGModel.Id, 'problem');
      var newProblem = 'DataDetail.aspx?Id=' + clProb.Id + '-0&incId=' + OGActualDataRowId;
      var ret = 'returnUrl=DataDetail.aspx%3fId%3d' + OGActualDataRowParentId + '-' + OGActualDataRowId;
      OGForm.RedirectTo(newProblem + '&' + ret);
  }

×