1. Skript pro vytvoření nového záznamu

  Článek: AN0001904Aktualizováno::

  Vytvoření nového záznamu je velmi jednoduché. Nejdříve vytvoříte instanci záznamu, pak jej naplníte daty a nakonec záznam uložíte do databáze.
  var cl = ...načíst třídu...
  var dr = OG.DataRow.CreateNew( cl.Id);
  dr['requestor'] = OG.Person.GetLoginPerson().ToPersonInfo();
  dr.['submission_date'] = OG.DateTime.Now;
  dr['regDel'] = true;
  OG.DataRow.SaveData(dr);

×