1. Skript pro porovnání dvou html textů

  Článek: AN0001902Aktualizováno::

  Dva html texty je možné porovnat a zvýraznit rozdíly.


  Následující příklad porovná hodnoty ze dvou sloupců aktuálního záznamu.

  Místo použití skriptu: Tlačítko typu Skript 

  var cl = OGModel.ClassDefs.GetById( OGActualDataRowParentId);
  var c1 = cl.Columns['text'];
  var c2 = cl.Columns['new_text'];

  var h1 = OGForm.GetControl( c1.Id).GetData();
  var h2 = OGForm.GetControl( c2.Id).GetData();

  var s = OG.TextUtils.CompareTwoHtml(h1, h2);
  OGForm.JavaScript.ShowHtmlDialog( 'Comparison of article versions', s);

   

  Příklad níže porovná hodnotu z aktuálního záznamu ze sloupce new_text s hodnotou ve sloupci text, který se nachází v záznamu odkazovaném ve sloupci article.

  Místo použití skriptu: Tlačítko typu Skript 

  //new_text - v aktuálním záznamu
  var dr = OG.DataRow.GetDataById(OGActualDataRowParentId, OGActualDataRowId);

  //text - v záznamu odkazovaném ve sloupci article
  var drArt = dr.GetDR('article');


  var h1 = drArt['text'];
  var h2 = dr['new_text'];

  var s = OG.TextUtils.CompareTwoHtml(h1, h2);
  OGForm.JavaScript.ShowHtmlDialog( 'Comparison of article versions', s);

   Příklad zobrazení porovnaného textu.

   

×